Zde může být obrázek školy.

Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682
Adresa školy: Ulice: Tylovo nábřeží 682/12
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 02
Ředitel:Mgr. Bc. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.
Kontakt na školu Telefon: 495 075 150
Email: kancelar@gjkt.cz
Web: www.gjkt.cz
IČ:62690060
RED-IZO:600011674
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Tylovo nábř. 682
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 02
Kontakt na školu: Telefon: 495 075 150
IZO:062690060
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 640
Aktuální počet žáků: 606
Dny otevřených dveří (termín/y): 12. 1. 2023
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk, cizí jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 13. 4. 2023, 14. 4. 2023
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 2, 5, 6, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 27
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 437
Vstup do školy umožněn od: 6:55
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové, mimořádné, výzkumné
Koncepce školy: KONCEPCE ŠKOLY 16 - 22 (stručná verze).docx (263,7 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP GJKT HK.pdf (1335 KB)
Školní řád: Školní řád 12.pdf (255,9 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2020-21.pdf (560,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - přírodovědné, všeobecné - humanitní
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, výtvarná výchova, knihovna, hudební výchova, biologie, chemie, fyzika, ICT, dějepis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, besedy a přednášky pro veřejnost, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, výlety, adaptační kurzy
Certifikáty škol:
Domácí spolupráce : Univerzity a kulturní instituce v regionu.
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy, jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, sportovní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, francouzský, německý, španělský, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Heuréka (MFF UK), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: žáci se zdravotním postižením, žáci se specifickými potřebami
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: ICT, hudební, turistické, jazykové, přírodovědné, sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna, zahrada
V blízkosti školy: ZUŠ, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, školmí časopis/newsletter, třídní schůzky, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: přihlašování na akce, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost platby/přehled zaplacení
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Tylovo nábř. 682
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 02
Kontakt na školu: Telefon: 495 075 137
IZO:102778311
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 25 - 35 korun
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ano