Zde může být obrázek školy.

Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682
Adresa školy: Ulice: Tylovo nábřeží 682/12
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 02
Ředitel:Mgr. Bc. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.
Kontakt na školu Telefon: 495 075 150
Email: kancelar@gjkt.cz
Web: www.gjkt.cz
IČ:62690060
RED-IZO:600011674
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Tylovo nábř. 682
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 02
Kontakt na školu: Telefon: 495 075 150
Fax: 495 075 153
IZO:062690060
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 640
Aktuální počet žáků: 593
Dny otevřených dveří (termín/y): 17. 1. 2019
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, cizí jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4. 2019, 15. 4. 2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 2, 5, 6, 11, 14, 15, 17, 23, 27
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 437
Vstup do školy umožněn od: 6:55
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: KONCEPCE ŠKOLY 16 - 22 (stručná verze).docx (263,7 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP 1. 9. 2017.pdf (1879,9 KB)
Školní řád: 20-Školní řád.pdf (391,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017-2018.pdf (457,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - humanitní, všeobecné - přírodovědné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, cizí jazyky, biologie, fyzika, ICT, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, besídky/akademie
Certifikáty škol:
Domácí spolupráce : Firmy a kulturní instituce v regionu
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy, jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, sportovní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, francouzský, německý, španělský, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Heuréka (MFF UK), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: žáci se zdravotním postižením, žáci se specifickými potřebami
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, turistické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školmí časopis/newsletter, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, profil školy na sociální síti, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Tylovo nábř. 682
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 02
Kontakt na školu: Telefon: 495 075 137
Fax: 495 514 776
IZO:102778311
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 25 - 35 korun
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ano