Zde může být obrázek školy.

Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682
Adresa školy: Ulice: Tylovo nábřeží 682/12
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 02
Ředitel:Mgr. Bc. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.
Kontakt na školu Telefon: 495 075 150
Email: kancelar@gjkt.cz
Web: www.gjkt.cz
IČ:62690060
RED-IZO:600011674
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Tylovo nábř. 682
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 02
Kontakt na školu: Telefon: 495 075 150
IZO:062690060
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 640
Aktuální počet žáků: 606
Dny otevřených dveří (termín/y): 12. 1. 2023
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, cizí jazyk, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 13. 4. 2023, 14. 4. 2023
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, videotelefon, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 2, 5, 6, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 27
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 437
Vstup do školy umožněn od: 6:55
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: mimořádné, výzkumné, prospěchové
Koncepce školy: KONCEPCE ŠKOLY 16 - 22 (stručná verze).docx (263,7 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP GJKT HK.pdf (1335 KB)
Školní řád: Školní řád 12.pdf (255,9 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2020-21.pdf (560,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - přírodovědné, všeobecné - humanitní
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, chemie, výtvarná výchova, hudební výchova, biologie, fyzika, dějepis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, mimo areál školy, venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy, výlety, plesy, tématické/projektové dny, besídky/akademie, besedy a přednášky pro veřejnost, exkurze
Certifikáty škol:
Domácí spolupráce : Univerzity a kulturní instituce v regionu.
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, sportovní pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, francouzský, španělský, latinský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Heuréka (MFF UK), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: žáci se zdravotním postižením, žáci se specifickými potřebami
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: jazykové, turistické, ICT, hudební, sportovní, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: ZUŠ, kultura, veřejná knihovna, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, profil školy na sociální síti, školmí časopis/newsletter, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost platby/přehled zaplacení
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Tylovo nábř. 682
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 02
Kontakt na školu: Telefon: 495 075 137
IZO:102778311
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 25 - 35 korun
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ano