Logo školy

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
Adresa školy: Ulice: Dašická 1083, Bílé Předměstí
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 03
Ředitel:Mgr. Luděk Burian
Kontakt na školu Telefon: 466 650 715
Email: info@gypce.cz
Web: http://www.gypce.cz
IČ:48160989
RED-IZO:600012310
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Dašická 1083, Bílé Předměstí
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 03
Kontakt na školu: Telefon: 466 650 715
IZO:048160989
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 1000
Aktuální počet žáků: 715
Dny otevřených dveří (termín/y): viz http://www.gypce.cz
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: centrální
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: vlak, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1, 2, 5, 12, 13
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6:45
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: Koncepce_skoly.pdf (613,2 KB)
Školní vzdělávací program: SVP - 8lete - od 1. 9. 2016.doc (2266,6 KB)
SVP - 4lete - od 1. 9. 2016.doc (3300,4 KB)
Školní řád: SKOLNI_RAD_PRO_ZAKY.docx (26,7 KB)
Poslední výroční zpráva: VYROCNI_ZPRAVA_2017_18_portal.pdf (3569,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, fyzika, chemie, biologie, cizí jazyky, ICT, hudební výchova, výtvarná výchova, zeměpis, dějepis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika), mimo areál školy, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, , tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy, výlety, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech : Detekce kosmického záření, Středoškolská odborná činnost, Evropský parlament mládeže,
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, sportovní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, španělský, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Čtení pomáhá (Martin Roman), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Otevřená věda (AV ČR)
Specifické formy podpory žákům: Smlouva „Partnerství ve vzdělávání“ s MU Brno, Smlouva o spolupráci v rámci projektu „Podpora nadaných studentů - Nadaná mládež“ s ÚTEF ČVUT, Fakultní škola matematicko- fyzikální fakulty UK, Fakultní škola Přírodovědecké fakulty UK.
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Rozvrhy hodin: gypce.rozvrh.txt (0 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: přírodovědné, sportovní, jazykové, technické, literárně-dramatické, hudební, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Dašická 1083, Bílé Předměstí
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 03
Kontakt na školu: Telefon: 466 650 715
Fax: 466 651 560
IZO:102842809
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 32
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano