Zde může být obrázek školy.

Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem
Adresa školy: Ulice: č. p. 105
Obec: Kladruby nad Labem
Kraj: Pardubický
PSČ: 535 01
Ředitel:Ing. Lenka Gotthardová CSc.
Kontakt na školu Telefon: 466 933 829
Email: info@skola-kladrubynl.cz
Web: http://www.skola-kladrubynl.cz
IČ:00087858
RED-IZO:600012361
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice:
Obec: Kladruby nad Labem 105
Kraj: Pardubický
PSČ: 533 14
Kontakt na školu: Telefon: 466 933 829-30
IZO:000087858
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 144
Aktuální počet žáků: 134
Dny otevřených dveří (termín/y): 13.1.2021 od 15:00 - 17:00 online, 20.1.2021 15:00 - 17:00 online, 27.1.2021 15:00 - 17:00 online
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:30
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, adaptační kurzy
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj
Domácí spolupráce : Praxe
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, bruslení
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: Jezdecká licence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce
Domov mládeže
Adresa: Ulice:
Obec: Kladruby nad Labem 105
Kraj: Pardubický
PSČ: 533 14
Kontakt na školu: Telefon: 466 933 829
IZO:110015959
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Kladruby nad Labem 105
Kraj: Pardubický
PSČ: 533 14
Kontakt na školu: Telefon: 466 933 829
IZO:110015967