Zde může být obrázek školy.

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Skálova 373
Obec: Turnov
Kraj: Liberecký
PSČ: 511 01
Ředitel:Ing. Jana Rulcová
Kontakt na školu Telefon: 481 321 232
Email: info@sups.info
Web: www.sups.info
IČ:00854999
RED-IZO:600012646
Zřizovatel:Liberecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Skálova 373
Obec: Turnov
Kraj: Liberecký
PSČ: 511 01
Kontakt na školu: Telefon: 481 321 232
Fax: 481 324 323
IZO:102454345
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 200
Aktuální počet žáků: 152
Dny otevřených dveří (termín/y): 17.11. 2021; 29. a 30. 5. 2021; individuálně: kdykoli po tel. domluvě
Forma přijímacího řízení: talentová , pohovor
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů:
Termín přijímacích zkoušek: 5. a 6. 1. 2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní vzdělávací program: ŠVP-695-17-s-doplňkem.pdf (4895,1 KB)
Školní řád: Školní řád od 1-9-2018.pdf (198,2 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva_19_20.pdf (8251,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, praktické vyučování, dějepis, ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, posilovna, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, plesy, Výstavy uměleckých děl, sympozia, , exkurze
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, turistika, bruslení
Specifické formy podpory žákům: Individuální zohlednění žáků se speciálně vzdělávacími potřebami
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Zájmové činnosti: sportovní, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), ICT
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, elektronická třídní kniha s přístupem rodičů přes heslo, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), profil školy na sociální síti
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Skálova 1603
Obec: Turnov
Kraj: Liberecký
PSČ: 511 01
Kontakt na školu: Telefon: 481 321 232
Fax: 481 324 323
IZO:150005385
Základní informace
Forma vzdělání: denní, kombinovaná
Nejvyšší povolený počet studentů: 32
Aktuální počet studentů: 22
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 10
Dny otevřených dveří (termíny): 17. 11. 2021, 29.5. a 30. 5. 2021; individuálně: kdykoli po tel. domluvě
Přijímací zkoušky: ano, ve všech oborech
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), písemná, talentová
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Roční školné v Kč: 5000
Snížené školné: ne
Školní řád: Školní řád od 1-9-2018.pdf (198,2 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva_19_20.pdf (8251,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: Restaurování kovů, minárálů a organolitů
Speciálně vybavené odborné učebny: Chemická laboratoř, restaurátorské dílny, galvanoplastika, PC
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, plesy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Vzdělávání
Obory vzdělání: Restaurování kovů, minerálů a organolitů
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Nabídka dalšího vzdělávání: Restaurátorská licence, jazykové certifikace
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače v učebnách
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
Ubytování: ano
Stravování: ano
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Skálova 373
Obec: Turnov
Kraj: Liberecký
PSČ: 511 01
Kontakt na školu: Telefon: 481 321 232
Fax: 481 324 323
IZO:108009891