Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Nad Špejcharem 574
Obec: Semily
Kraj: Liberecký
PSČ: 513 01
Ředitel:PhDr. Jindřich Vojta
Kontakt na školu Telefon: 481 622 544
Email: gio@mikroservis.cz
Web: giosm.cz
IČ:00856070
RED-IZO:600012654
Zřizovatel:Liberecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Nad Špejcharem 574
Obec: Semily
Kraj: Liberecký
PSČ: 513 01
Kontakt na školu: Telefon: 481 622 544
IZO:102454302
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 380
Aktuální počet žáků: 297
Dny otevřených dveří (termín/y): 6.1.2024 od 09.00 do 14.00 hod., zahájení v aule školy, podmínky přijímacího řízení v roce 2024, prohlídka školy, odpovědi na dotazy uchazečů a jejich rodičů
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po) - 4leté obory vzdělání a nástavby + 16. a 17. dubna 2024 (Út, St) - víceletá gymnázia
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, vlak, autobus, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 07.15 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 08.00 hod.
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád: Školní řád 2023-2024.pdf (939,7 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2022-2023.pdf (1288,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, fyzika, chemie, hudební výchova, výtvarná výchova, knihovna, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, sportovní areál (atletika), posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, tématické/projektové dny, výlety, plesy, besídky/akademie, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, exkurze
Zapojení ve specifických programech : projekt ASP-net UNESCO, projekt EU - peníze středním školám, projekt EU - Podpora přírodovědných a technických předmětů na SŠ Libereckého kraje, Šablony II. 2020-2022
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, turistika, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Otevřená věda (AV ČR), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: řada učeben je vybavena internetovým připojením v kombinaci s dataprojektory
Zájmové činnosti: sportovní, turistické, společenské hry, technické, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, ZUŠ, kultura, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Nad Špejcharem 574
Obec: Semily
Kraj: Liberecký
PSČ: 513 01
Kontakt na školu: Telefon: 481 622 544
IZO:102878331