Logo školy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485
Adresa školy: Ulice: Čsl. armády 485, Horní Předměstí
Obec: Polička
Kraj: Pardubický
PSČ: 572 01
Ředitel:Mgr. Boris Preissler
Kontakt na školu Telefon: 461 722 107
Email: skola@soupolicka.cz
Web: http://www.soupolicka.cz
IČ:62031961
RED-IZO:600012735
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Čsl. armády 485, Horní Předměstí
Obec: Polička
Kraj: Pardubický
PSČ: 572 01
Kontakt na školu: Telefon: 461 722 107
Fax: 461 725 843
IZO:000194221
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 321
Dny otevřených dveří (termín/y): 10.11., 9.12, 14.1., 10.2
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, videotelefon, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád: Školní řád 2020_2021.pdf (451,6 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019-2020 (1).pdf (3440,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: ledová plocha, bazén, v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost
Certifikáty škol: IES London, ICI, Certifikát vysoké kvality vzdělávání v oboru gastronomie - AKC ČR, Zlatá medaile M. D. Rettigové - AKC ČR, Leonardo - DZS, SCIO, Erasmus +
Domácí spolupráce : Maso - uzeniny Polička, Hotel Medlov
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Slabší žáci, nadaní žáci, sociálně znevýhodnění žáci
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: Profesní kvalifikace v oborech Řezník, Cukrář, Kuchař-číšník, Pekař
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Počítačové učebny (4), kmenové učebny (6)
Zájmové činnosti: sportovní, Barmanský kroužek, rukodělné
Místo pro trávení volného času: hřiště, herna, školní dvůr, zahrada, studovna/knihovna
V blízkosti školy: ZUŠ, sport, kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce, možnost platby/přehled zaplacení, možnost editace osobních údajů žáka
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Čsl. armády 485, Horní Předměstí
Obec: Polička
Kraj: Pardubický
PSČ: 572 21
Kontakt na školu: Telefon: 461 725 843
Fax: 461 725 843
IZO:110016653
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Čsl. armády 485, Horní Předměstí
Obec: Polička
Kraj: Pardubický
PSČ: 572 21
Kontakt na školu: Telefon: 461 725 843
Fax: 461 725 843
IZO:110016661
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 29,- Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ne