Logo školy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485
Adresa školy: Ulice: Čsl. armády 485, Horní Předměstí
Obec: Polička
Kraj: Pardubický
PSČ: 572 01
Ředitel:Mgr. Boris Preissler
Kontakt na školu Telefon: 468 008 800
Email: skola@soupolicka.cz
Web: http://www.soupolicka.cz
IČ:62031961
RED-IZO:600012735
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Čsl. armády 485, Horní Předměstí
Obec: Polička
Kraj: Pardubický
PSČ: 572 01
Kontakt na školu: Telefon: 461 722 107
IZO:000194221
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 380
Dny otevřených dveří (termín/y): 14.11.2023, 13.12.2023,18.1.2024, 13.2.2024
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.2024, 15. 4. 2024
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, videotelefon, vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád: Školní řád 2020_2021.pdf (451,6 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva -2022-2023 hotová.pdf (4321,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, ledová plocha, bazén, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, tématické/projektové dny, výlety, plesy, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, exkurze
Certifikáty škol: IES London, ICI, Certifikát vysoké kvality vzdělávání v oboru gastronomie - AKC ČR, Zlatá medaile M. D. Rettigové - AKC ČR, Leonardo - DZS, SCIO, Erasmus +
Domácí spolupráce : Maso - uzeniny Polička, Hotel Skalský Dvůr, Hotel Medlov, Restaurace Hrom do police, Havran cafe steak bar, Baxant s.r.o., Jatka Polná, Řeznictví - uzenářství Josef Morávek, Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Specifické formy podpory žákům: Slabší žáci, nadaní žáci, sociálně znevýhodnění žáci
Přítomnost specialistů: školní psycholog, výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: Profesní kvalifikace v oborech Řezník, Cukrář, Kuchař-číšník, Pekař
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Počítačové učebny (4), kmenové učebny (6)
Zájmové činnosti: rukodělné, sportovní, Barmanský kroužek
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, herna, zahrada, studovna/knihovna
V blízkosti školy: kultura, veřejná knihovna, ZUŠ, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce, e-třídní kniha - přehled učiva, možnost platby/přehled zaplacení, možnost editace osobních údajů žáka, přehled klasifikace
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Čsl. armády 485, Horní Předměstí
Obec: Polička
Kraj: Pardubický
PSČ: 572 21
Kontakt na školu: Telefon: 461 725 843
IZO:110016653
Domov mládeže
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: širší centrum
Bezbariérový přístup: ne
Úplata za ubytování (v Kč): 1600
Úplata za stravování (v Kč): 2400
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní, ICT, výtvarné, společenské hry, turistické, rukodělné
Další prostory: společenská místnost, tělocvična
Přístup k PC a internetu: počítače ve společných prostorách, WiFi ve společných prostorách, WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Čsl. armády 485, Horní Předměstí
Obec: Polička
Kraj: Pardubický
PSČ: 572 21
Kontakt na školu: Telefon: 461 725 843
IZO:110016661
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 48,- Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ne