Zde může být obrázek školy.

Soukromá střední odborná škola TRADING CENTRE s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Soukromá střední odborná škola TRADING CENTRE s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Tyršova 237, Litomyšl-Město
Obec: Litomyšl
Kraj: Pardubický
PSČ: 570 01
Ředitel:Ing. Ivana Zemanová
Kontakt na školu Telefon: 734 322 314
Email: tradingcentre@lit.cz
Web: www.tradingcentre.cz
IČ:47450827
RED-IZO:600012841
Zřizovatel:Rudolf Skřivan
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Tyršova 237, Litomyšl-Město
Obec: Litomyšl
Kraj: Pardubický
PSČ: 570 01
Kontakt na školu: Telefon: 734 322 314
IZO:047450827
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 240
Aktuální počet žáků: 105
Dny otevřených dveří (termín/y): 4.11.2020, 5.12.2020, 13.1.2021
Forma přijímacího řízení: pohovor
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 1. termín: 12. dubna 2021 2. termín: 13. dubna 2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 7.00 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hod.
Roční školné v Kč: 18000
Rozšířené informace o ročním školném: možnost platit pololetně, čtvrtletně nebo měsíčně
Stipendium: prospěchové, mimořádné, motivační
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy.pdf (210,1 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP od 1.9. 2017 .pdf (1668,9 KB)
Školní řád: Školní řád-2020.pdf (373,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, plesy, exkurze, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : Erasmus+ (zahraniční stáže)
Certifikáty škol: Europass, dodatek k osvědčení Europass mobility
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, španělský, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický, ruský, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Příprava na Cambridge zkoušky (FCE), konverzační hodiny AJ nad rámec běžné výuky, konzultační hodiny a doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, ZUŠ, sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti