Zde může být obrázek školy.

Soukromá střední odborná škola TRADING CENTRE s.r.o.

Škola / charakteristika školy

Název školy:Soukromá střední odborná škola TRADING CENTRE s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Tyršova 237
Obec: Litomyšl
Kraj: Pardubický
PSČ: 570 01
Ředitel:Ing. Ivana Zemanová
Kontakt na školu Telefon: 734 322 314
Email: tradingcentre@lit.cz
Fax: není
Web: www.tradingcentre.cz
IČ:47450827
RED-IZO:600012841
Zřizovatel:Rudolf Skřivan
Typ zřizovatele:Privátní sektor

Střední škola

Adresa: Ulice: Tyršova 237
Obec: Litomyšl
Kraj: Pardubický
PSČ: 570 01
Kontakt na školu: Telefon: 734 322 314
IZO:047450827
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 240
Aktuální počet žáků: 105
Dny otevřených dveří (termín/y): 7.11. 2018, 4.12. 2018, 24.1. 2019
Forma přijímacího řízení: písemná, pohovor
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 1. termín: pátek 12. dubna 2019 2. termín: pondělí 15. dubna 2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 7.00 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hod.
Roční školné v Kč: 16800
Rozšířené informace o ročním školném: možnost platit pololetně, čtvrtletně nebo měsíčně
Stipendium: prospěchové, mimořádné
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, výlety, exkurze, adaptační kurzy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech : Erasmus+ (zahraniční stáže)
Certifikáty škol: Europass, dodatek k osvědčení Europass mobility
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, anglický, španělský, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: německý, anglický, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Příprava na Cambridge zkoušky (FCE), konverzační hodiny AJ nad rámec běžné výuky, konzultační hodiny a doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická)