Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306
Adresa školy: Ulice: nábř. Svobody 306, Horní Předměstí
Obec: Polička
Kraj: Pardubický
PSČ: 572 01
Ředitel:Mgr. Josef Dvořák
Kontakt na školu Telefon: 461 722 102
Mobil: 605376662
Email: info@gympolicka.cz
Web: www.gympolicka.cz
IČ:62032178
RED-IZO:600012859
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: nábř. Svobody 306, Horní Předměstí
Obec: Polička
Kraj: Pardubický
PSČ: 572 01
Kontakt na školu: Telefon: 461 722 102
IZO:000401048
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 386
Aktuální počet žáků: 338
Dny otevřených dveří (termín/y): 6.12. 2018
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. a 15.4. (čtyřleté studium); 16. a 17.4. (víceleté studium)
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád: skolni_rad_2018.pdf (1188,8 KB)
Poslední výroční zpráva: vyrocni_zprava_2017_18.pdf (2017,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, ICT, biologie, chemie, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besedy a přednášky pro veřejnost, adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie, exkurze
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, vodácký kurz, bruslení, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Elixír do škol (Nadace ČS), Zvol si info (Zvol si info), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: ICT, hudební, sportovní, jazykové, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická)
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: nábř. Svobody 306, Horní Předměstí
Obec: Polička
Kraj: Pardubický
PSČ: 572 01
Kontakt na školu: Telefon: 461 722 102
IZO:150078072