Zde může být obrázek školy.

Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola

Škola / charakteristika školy
Název školy:Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola
Adresa školy: Ulice: Lesnická 9
Obec: Trutnov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 541 01
Ředitel:Ing. Miloš Pochobradský
Kontakt na školu Telefon: 499 811 413
Email: korbelar@clatrutnov.cz
Web: www.clatrutnov.cz
IČ:60153296
RED-IZO:600012905
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Lesnická 9
Obec: Trutnov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 541 11
Kontakt na školu: Telefon: 499 811 413
Fax: 499 811 414
IZO:060153296
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 460
Aktuální počet žáků: 320
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, všeobecné studijní předpoklady
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna, centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 600
Vstup do školy umožněn od: 7 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8 hodin
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: ˇ0
Stipendium: prospěchové, od budoucího zaměstnance
Koncepce školy: Koncepce rozvoje skoly_2020.pdf (693 KB)
Školní vzdělávací program: svp_ms.pdf (2881,7 KB)
svp.pdf (1735 KB)
svp_lm.pdf (2066,9 KB)
svp_ezp.pdf (1721,8 KB)
Školní řád: Skolnii_rad_CLA.pdf (220,3 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ 2017-2018 fin.pdf (1162,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - přírodovědné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, fyzika, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty,
Zapojení ve specifických programech : Erasmus, výměné pobyty
Certifikáty škol: Férová škola, Rodiče vítáni
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz,
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Přítomnost specialistů: výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: Těžebně dopravní stroje
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce:
Zájmové činnosti: technické, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, přírodovědné, chovatelské
Místo pro trávení volného času: zahrada, , hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, , sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Na Struze 8
Obec: Trutnov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 541 11
Kontakt na školu: Telefon: 499 811 413
Fax: 499 811 414
IZO:110029283
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Lužická 57
Obec: Trutnov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 541 11
Kontakt na školu: Telefon: 499 811 413
Fax: 499 811 414
IZO:108026671
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Lužická 489
Obec: Trutnov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 541 11
Kontakt na školu: Telefon: 499 811 413
Fax: 499 811 414
IZO:102766151
Školní polesí
Adresa: Ulice: K Bělidlu 478
Obec: Trutnov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 541 02
Kontakt na školu: Telefon: 499 732 689
Fax: 499 732 696
IZO:000087050