Zde může být obrázek školy.

Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola

Škola / charakteristika školy

Název školy:Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola
Adresa školy: Ulice: Lesnická 9
Obec: Trutnov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 541 01
Ředitel:Mgr. Jan Korbelář
Kontakt na školu Telefon: 499 811 413
Email: korbelar@clatrutnov.cz
Fax: 499 811 414
Web: www.clatrutnov.cz
IČ:60153296
RED-IZO:600012905
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Lesnická 9
Obec: Trutnov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 541 11
Kontakt na školu: Telefon: 499 811 413
Fax: 499 811 414
IZO:060153296
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 460
Aktuální počet žáků: 320
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, všeobecné studijní předpoklady
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 600
Vstup do školy umožněn od: 7 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8 hodin
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: ˇ0
Stipendium: prospěchové, od budoucího zaměstnance
Koncepce školy: Koncepce rozvoje skoly_2020.pdf (693 KB)
Školní vzdělávací program: svp_ms.pdf (2881,7 KB)
svp.pdf (1735 KB)
svp_lm.pdf (2066,9 KB)
svp_ezp.pdf (1721,8 KB)
Školní řád: Skolnii_rad_CLA.pdf (220,3 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ 2017-2018 fin.pdf (1162,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - přírodovědné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, fyzika, ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty,
Zapojení ve specifických programech : Erasmus, výměné pobyty
Certifikáty škol: Rodiče vítáni, Férová škola
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz,
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Přítomnost specialistů: výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: Těžebně dopravní stroje
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce:
Zájmové činnosti: sportovní, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, technické, , chovatelské
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, , relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, veřejná knihovna,
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování

Vyšší odborná škola

Adresa: Ulice: Na Struze 8
Obec: Trutnov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 541 11
Kontakt na školu: Telefon: 499 811 413
Fax: 499 811 414
IZO:110029283

Domov mládeže

Adresa: Ulice: Lužická 57
Obec: Trutnov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 541 11
Kontakt na školu: Telefon: 499 811 413
Fax: 499 811 414
IZO:108026671

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Lužická 489
Obec: Trutnov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 541 11
Kontakt na školu: Telefon: 499 811 413
Fax: 499 811 414
IZO:102766151

Školní polesí

Adresa: Ulice: K Bělidlu 478
Obec: Trutnov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 541 02
Kontakt na školu: Telefon: 499 732 689
Fax: 499 732 696
IZO:000087050