Logo školy

Gymnázium Rájec-Jestřebí, obecně prospěšná společnost

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Rájec-Jestřebí, obecně prospěšná společnost
Adresa školy: Ulice: Komenského 240
Obec: Rájec-Jestřebí
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 02
Ředitel:Ing. Stanislav Laštůvka
Kontakt na školu Telefon: 516 432 181
Email: kancelar@gymnaziumrajec.cz
Web: www.gymnaziumrajec.cz
IČ:25313304
RED-IZO:600013260
Zřizovatel:Ing. Stanislav Laštůvka
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Komenského 240
Obec: Rájec-Jestřebí
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 02
Kontakt na školu: Telefon: 516 432 181
Fax: 516 432 181
IZO:108028135
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 240
Aktuální počet žáků: 167
Dny otevřených dveří (termín/y): 25. 1. 2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 234
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 12000
Rozšířené informace o ročním školném: pro studenty nižšího stupně šestiletého gymnázia 6000 Kč/školní rok
Stipendium: prospěchové, motivační
Školní vzdělávací program: svp-6lete-verze-7.pdf (3948,3 KB)
svp-4lete-verze-7.pdf (2997,4 KB)
Školní řád: skolni-rad.pdf (386,3 KB)
Poslední výroční zpráva: 201920-vyrocni-zprava.pdf (4032,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, biologie, chemie, fyzika, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, tématické/projektové dny, plesy, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : Škola realizuje tři projekty Erasmus+ ve spolupráci se školami z Německa, Španělska, Litvy, Finska a Maďarska .
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, jazykový pobyt v zahraničí, partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský, španělský, ruský, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, turistika, cyklistický kurz
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: jazykové, přírodovědné, sportovní, turistické
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, hřiště, školní dvůr
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-omluvenka, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka, e-třídní kniha - přehled učiva, přihlašování na akce, možnost platby/přehled zaplacení
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Komenského 240
Obec: Rájec-Jestřebí
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 02
Kontakt na školu: Telefon: 516 432 181
Fax: 516 432 181
IZO:108028356
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 31 - 33,- Kč
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ne