Zde může být obrázek školy.

Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Tyršova 500/6
Obec: Letovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 61
Ředitel:Ing. Helena Marešová
Kontakt na školu Telefon: 516 474 878
Email: info@stredni-skola.cz
Web: stredni-skola.cz
IČ:66596882
RED-IZO:600013359
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Tyršova 500
Obec: Letovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 61
Kontakt na školu: Telefon: 516 474 878
Fax: 516 474 879
IZO:110250141
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 950
Aktuální počet žáků: 320
Dny otevřených dveří (termín/y): 9. 1.2021, 16. 1. 2021, 11. 2. 2021
Forma přijímacího řízení: talentová , bez přijímací zkoušky, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 4. ledna 2021 - umělecké obory, 12.a 13.. dubna 2021 - ostatní obory
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6.00 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50 hod.
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: Koncepce a vize duben 2019 upr..docx (62,5 KB)
Školní řád: školní řád od 1.10.2020.docx (102,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, výtvarná výchova, ICT, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, Pravidelné akce pro odbornou i laickou veřejnost, výstavy, výchovně vzdělávací akce pro základní a mateřské školy, sportovní dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech : Ekoškola, Enersol, Erasmus+
Certifikáty škol: Ekoškola
Domácí spolupráce : Město, ped.psych.poradny, ZŠ, SŠ, VŠ, firmy v regionu, Lipka
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Můžeš to změnit! (Mezigenerace, Eutis), Junior Achievement Firma (JA Czech)
Specifické formy podpory žákům: Výchovná komise, výchovný poradce, školní psycholog, preventisté
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, výtvarné (např. malování, keramika), technické, rukodělné, jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada
V blízkosti školy: kultura, sport, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-nástěnka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Tyršova 8
Obec: Letovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 61
Kontakt na školu: Telefon: 516 474 878
Fax: 516 474 879
IZO:110250125
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Tyršova 500
Obec: Letovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 61
Kontakt na školu: Telefon: 516 474 878
Fax: 516 474 879
IZO:110250133