Logo školy

Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: třída Kpt. Jaroše 1829/14, Černá Pole
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 658 70
Ředitel:RNDr. Jiří Herman, Ph.D
Kontakt na školu Telefon: 545 321 282
Email: jaroska@jaroska.cz
Web: www.jaroska.cz
IČ:00559032
RED-IZO:600013481
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: třída Kapitána Jaroše 14
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 658 70
Kontakt na školu: Telefon: 545 321 282
Fax: 545 577 371
IZO:000559032
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Aktuální počet žáků: 751
Dny otevřených dveří (termín/y): 15. ledna 2019
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: čtyřleté studium - 12. a 15. dubna 2019, osmileté studium - 16. a 17. dubna 2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1, 6, 67
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6.00h
Začátek první vyučovací hodiny: 7.00h
Roční školné v Kč: 0
Stipendium:
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, všeobecné - matematické
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, biologie, ICT, cizí jazyky, knihovna, zeměpis, dějepis, fyzika, chemie, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, posilovna, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, besídky/akademie, plesy
Zapojení ve specifických programech : Projekt PPTV, Polygram, Talent Education Erasmus +
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, partnerské školy, sportovní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: španělský, francouzský, latinský, německý, ruský, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, vodácký kurz, cyklistický kurz, lyžování, turistika
Specifické formy podpory žákům: žáci s SPU, nadaní žáci
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní psycholog, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: BYOD
Zájmové činnosti: hudební, taneční, literárně-dramatické, programování/robotika, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště
V blízkosti školy: sport, DDM/středisko volného času, ZUŠ, veřejná knihovna, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: besedy o vzdělávání, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, školní informační systém, profil školy na sociální síti, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školmí časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce, přehled klasifikace
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: třída Kapitána Jaroše 14
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 658 70
Kontakt na školu: Telefon: 545 321 282
Fax: 545 577 371
IZO:108028739