Logo školy

Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Kudelova 8
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 662 51
Ředitel:Ing. Jan Hobža
Kontakt na školu Telefon: 545 321 210
Email: semik@spsstavbrno.cz
Web: www.spsstavbrno.cz
IČ:00559466
RED-IZO:600013804
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Kudelova 8
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 662 51
Kontakt na školu: Telefon: 545 321 210
Fax: 545 211 169
IZO:000559466
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 720
Aktuální počet žáků: 480
Dny otevřených dveří (termín/y): 11. a 12. 1. 2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12. a 15. 4. 2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 3, 5, 9, 67
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 06:00
Začátek první vyučovací hodiny: 07:15
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče, přípravné kurzy pro navazující vzdělávání
Koncepce školy: Koncepce rozvoje SPŠ stavební.doc (594,4 KB)
Školní vzdělávací program: STAVEBNICTVÍ, GEODÉZIE.pdf (9813 KB)
Školní řád: Školní řád.pdf (214 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 20172018.pdf (2313,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, fyzika, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, cyklistický kurz
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, přehled absence
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Kudelova 8
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 662 51
Kontakt na školu: Telefon: 545 321 210
Fax: 545 211 169
IZO:108042961
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 27-28
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano