Zde může být obrázek školy.

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Pražská 636/38b, Bosonohy
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 642 00
Ředitel:Ing. Jiří Košťál
Kontakt na školu Telefon: 547 120 661
Email: sekretariat@soubosonohy.cz
Web: www.soubosonohy.cz
IČ:00173843
RED-IZO:600013847
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Pražská 38b
Obec: Brno - Bosonohy
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 642 00
Kontakt na školu: Telefon: 547 227 156
Fax: 547 217 100
IZO:000173843
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 1020
Aktuální počet žáků: 566
Dny otevřených dveří (termín/y): Plán: 20. a 21. 11. 2020, 12. 12. 2020, 23. 1. 2021, 4. 2. 2021. Realizace závisí na aktuální situaci.
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná, talentová
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice, periferie
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: autobus MHD č. 69, autobus IDS č. 401, 402
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 6,30 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7,00 hod.
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: ---------
Stipendium: motivační, prospěchové, podporující žáky v závislosti na docházce
Koncepce školy: Záměr 2018-2024 komplet.pdf (1577,5 KB)
Školní vzdělávací program:
Školní řád: Skolni_rad_2020_2021.pdf (7464,9 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ_2019_2020_www.pdf (1507,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Certifikáty škol: Férová škola
Domácí spolupráce : Spolupráce se 2 mateřskými školami,10 základními školami, 20 středními školami (zejména v rámci Centra odborného vzdělávání pro stavebnictví JmK), 3 vysokými školami, Policií ČR, Městskou policií Brno, Hasičským záchranným sborem atd.
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, výměnné pobyty, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Architekti ve škole (FA ČVUT)
Specifické formy podpory žákům: Individuální přístup k žákům, kteří ho potřebují, individuální studijní plány na základě doporučení ŠPZ, konzultace se školním poradenským pracovištěm, kurzy českého jazyka pro žáku jiných národností
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, Sociální pracovnice
Nabídka dalšího vzdělávání: Škola je autorizovanou osobou pro zkoušky profesních kvalifikací celkem v cca 50 profesních kvalifikacích
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: ICT, výtvarné (např. malování, keramika), technické, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, Vnitřní prostory školy
V blízkosti školy: kultura, sport, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-nástěnka, e-omluvenka
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Pražská 38b
Obec: Brno - Bosonohy
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 642 00
Kontakt na školu: Telefon: 547 227 156
Fax: 547 217 100
IZO:110013808
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Pražská 38b
Obec: Brno - Bosonohy
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 642 00
Kontakt na školu: Telefon: 547 120 661
Fax: 547 217 100
IZO:181017342