Zde může být obrázek školy.

Veřejně správní akademie - vyšší odborná škola, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Veřejně správní akademie - vyšší odborná škola, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Filipínského 1
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 615 00
Ředitel:Ing. Ondřej Venclík
Kontakt na školu Telefon: 548 215 829
Email: vsa@vsa.cz
Web: www.vsa.cz
IČ:25341901
RED-IZO:600013952
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Filipínského 1
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 615 00
Kontakt na školu: Telefon: 548 215 829
Fax: 548 215 829
IZO:110030320
Základní informace
Forma vzdělání: denní, dálková
Nejvyšší povolený počet studentů: 900
Aktuální počet studentů: 409
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 125
Dny otevřených dveří (termíny): 21. 3. 2015
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: parkování u školy, vlak, autobus, MHD, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Roční školné v Kč: 19600
Snížené školné: ne
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Charakteristika školy
Zaměření: Veřejnosprávní činnost, Personální řízení
Speciálně vybavené odborné učebny: Ano
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, odborné stáže
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Obory vzdělání: Veřejnosprávní činnost, Personální řízení
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, latina
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, učebny ICT, počítače v učebnách
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna
Ubytování: ne
Stravování: ne