Zde může být obrázek školy.

Manažerská akademie - střední odborná škola, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Manažerská akademie - střední odborná škola, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Jiráskova 2
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Ředitel:Mgr. Roman Vítů
Kontakt na školu Telefon: 567 306 128
Email: reditel@mg-akademie.cz
Web: www.mg-akademie.cz
IČ:25326384
RED-IZO:600014827
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Jiráskova 2
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Kontakt na školu: Telefon: 567 306 133
IZO:108047920
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 110
Dny otevřených dveří (termín/y): kdykoliv
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: linka C, B
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 15000
Stipendium: mimořádné
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro navazující vzdělávání, přípravné kurzy pro uchazeče
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva 17-18.doc (239,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, tématické/projektové dny, výlety, plesy, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistika, turistika, bruslení
Alternativní písmo:
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, IT certifikace, jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: turistické, ICT, jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, herna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, DDM/středisko volného času, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přihlašování na akce, možnost editace osobních údajů žáka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace