Zde může být obrázek školy.

Manažerská akademie - střední odborná škola, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Manažerská akademie - střední odborná škola, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Jiráskova 2
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Ředitel:Mgr. Roman Vítů
Kontakt na školu Telefon: 567 306 128
Email: reditel@mg-akademie.cz
Web: www.mg-akademie.cz
IČ:25326384
RED-IZO:600014827
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Jiráskova 2
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Kontakt na školu: Telefon: 567 306 133
IZO:108047920
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 200
Dny otevřených dveří (termín/y): kdykoliv
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: linka C, B
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 18000
Stipendium: mimořádné
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro navazující vzdělávání, přípravné kurzy pro uchazeče
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva 22-23.pdf (276,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, bruslení, cyklistika
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Junior Achievement Firma (JA Czech)
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, jazykové certifikace, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, turistické
Místo pro trávení volného času: herna, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost editace osobních údajů žáka, přihlašování na akce