Zde může být obrázek školy.

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Švehlova střední škola polytechnická Prostějov
Adresa školy: Ulice: nám. Spojenců 17
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Ředitel:Ing. Radomil Poles
Kontakt na školu Telefon: 582 345 624
Email: svehlova@svehlova.cz
Web: www.svehlova.cz
IČ:00566896
RED-IZO:600015165
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: nám. Spojenců 17
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Kontakt na školu: Telefon: 582 345 624
Fax: 582 345 953
IZO:103031651
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 700
Aktuální počet žáků: 410
Dny otevřených dveří (termín/y): 3. 11. 2018, 5. 12. 2018, 15. 1. 2019
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 21. 4. 2015, 23. 4. 2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Vstup do školy umožněn od: odborný výcvik od 6:00, teoretické vyučování od 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové, podporující žáky v závislosti na docházce, od budoucího zaměstnance
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní vzdělávací program: instalater_svp_1.pdf (1922,6 KB)
truhlar_svp_1.pdf (1589,7 KB)
malir_svp_1.pdf (1826,5 KB)
elektrikar_svp_1.pdf (1536,4 KB)
zednik_svp_1.pdf (2091,1 KB)
zahradnicke_prace_svp.pdf (925,5 KB)
zednicke_prace_svp.pdf (631,3 KB)
tesar_svp_1.pdf (1255,1 KB)
technologie_potravin_svp.pdf (2351,1 KB)
klempir_svp_1.pdf (2167,1 KB)
stavebni_provoz_svp.pdf (1426,3 KB)
provozni_sluzby_svp.pdf (809,1 KB)
podnikani_svp.pdf (1177,3 KB)
opravarske_prace_svp.pdf (920,4 KB)
opravar_zemedelskych_stroju_svp_1.pdf (2268,6 KB)
monter_suchych_staveb_svp_1.pdf (1849,5 KB)
mechanik_opravar_motorovych_vozidel_svp_1.pdf (2006,7 KB)
autotronik_svp_1.pdf (2635,6 KB)
analyza_potravin_svp.pdf (2594,8 KB)
Školní řád: organizacni_rad_skoly_novy.pdf (496 KB)
Poslední výroční zpráva: vyrocni_zprava_13_14.pdf (2045 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, chemie, biologie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny, lyžařský kurz, cyklistický kurz
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: přírodovědné, sportovní, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, ZUŠ, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Vojáčkovo nám. 4
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Kontakt na školu: Telefon: 582 345 624
Fax: 582 345 953
IZO:108030849
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Vojáčkovo nám. 4
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Kontakt na školu: Telefon: 582 345 516
Fax: 582 345 953
IZO:103219315
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Svatoplukova 80/2370
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 02
Kontakt na školu: Telefon: 582 345 624
Fax: 582 345 953
IZO:172101115