Zde může být obrázek školy.

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Škola / charakteristika školy

Název školy:Švehlova střední škola polytechnická Prostějov
Adresa školy: Ulice: nám. Spojenců 17
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Ředitel:Ing. Radomil Poles
Kontakt na školu Telefon: 582 345 624
Email: svehlova@svehlova.cz
Fax: 582 345 953
Web: www.svehlova.cz
IČ:00566896
RED-IZO:600015165
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: nám. Spojenců 17
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Kontakt na školu: Telefon: 582 345 624
Fax: 582 345 953
IZO:103031651
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 700
Aktuální počet žáků: 410
Dny otevřených dveří (termín/y): 3. 11. 2018, 5. 12. 2018, 15. 1. 2019
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 21. 4. 2015, 23. 4. 2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, MHD
Vstup do školy umožněn od: odborný výcvik od 6:00, teoretické vyučování od 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: podporující žáky v závislosti na docházce, prospěchové, od budoucího zaměstnance
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní vzdělávací program: instalater_svp_1.pdf (1922,6 KB)
truhlar_svp_1.pdf (1589,7 KB)
malir_svp_1.pdf (1826,5 KB)
elektrikar_svp_1.pdf (1536,4 KB)
zednik_svp_1.pdf (2091,1 KB)
zahradnicke_prace_svp.pdf (925,5 KB)
zednicke_prace_svp.pdf (631,3 KB)
tesar_svp_1.pdf (1255,1 KB)
technologie_potravin_svp.pdf (2351,1 KB)
klempir_svp_1.pdf (2167,1 KB)
stavebni_provoz_svp.pdf (1426,3 KB)
provozni_sluzby_svp.pdf (809,1 KB)
podnikani_svp.pdf (1177,3 KB)
opravarske_prace_svp.pdf (920,4 KB)
opravar_zemedelskych_stroju_svp_1.pdf (2268,6 KB)
monter_suchych_staveb_svp_1.pdf (1849,5 KB)
mechanik_opravar_motorovych_vozidel_svp_1.pdf (2006,7 KB)
autotronik_svp_1.pdf (2635,6 KB)
analyza_potravin_svp.pdf (2594,8 KB)
Školní řád: organizacni_rad_skoly_novy.pdf (496 KB)
Poslední výroční zpráva: vyrocni_zprava_13_14.pdf (2045 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, biologie, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, výlety, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, lyžařský kurz, cyklistický kurz
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní psycholog, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: programování/robotika, přírodovědné, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
V blízkosti školy: ZUŠ, kultura, sport, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka

Domov mládeže

Adresa: Ulice: Vojáčkovo nám. 4
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Kontakt na školu: Telefon: 582 345 624
Fax: 582 345 953
IZO:108030849

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Vojáčkovo nám. 4
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Kontakt na školu: Telefon: 582 345 516
Fax: 582 345 953
IZO:103219315

Školní jídelna - výdejna

Adresa: Ulice: Svatoplukova 80/2370
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 02
Kontakt na školu: Telefon: 582 345 624
Fax: 582 345 953
IZO:172101115