Zde může být obrázek školy.

Střední škola designu a módy, Prostějov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola designu a módy, Prostějov
Adresa školy: Ulice: Vápenice 1
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Ředitel:PhDr. Ivana Vaňková
Kontakt na školu Telefon: 582 346 711
Email: info@ssdam.cz
Web: www.ssdam.cz
IČ:47922061
RED-IZO:600015181
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Vápenice 1
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 62
Kontakt na školu: Telefon: 582 346 711
Fax: 582 339 767
IZO:103019731
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 240
Aktuální počet žáků: 211
Forma přijímacího řízení: talentová
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 hod.
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové
Poslední výroční zpráva: VZ 2018 na web.pdf (7629,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, knihovna, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, adaptační kurzy, výstavy, klauzurní dny, tématické/projektové dny
Zapojení ve specifických programech : Erasmus+
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení, netradiční sporty, sebeobrana
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Junior Achievement Firma (JA Czech) , Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Talentovaní žáci, žáci s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, žáci se zdravotním postižením.
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času:
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Palečkova 1
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 64
Kontakt na školu: Telefon: 582 346 711
Fax: 582 339 767
IZO:103031561
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Palečkova 1
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 64
Kontakt na školu: Telefon: 582 346 711
Fax: 582 339 767
IZO:103219307