Zde může být obrázek školy.

Katolické gymnázium Třebíč

Škola / charakteristika školy
Název školy:Katolické gymnázium Třebíč
Adresa školy: Ulice: Otmarova 22
Obec: Třebíč
Kraj: Vysočina
PSČ: 674 01
Ředitel:Ing. Mgr. Vít Feldbabel
Kontakt na školu Telefon: 568 840 547
Email: reditel@kgtrebic.cz
Web: www.kgtrebic.cz
IČ:44065663
RED-IZO:600015327
Zřizovatel:Biskupství brněnské
Typ zřizovatele:Církev
Střední škola
Adresa: Ulice: Otmarova 22
Obec: Třebíč
Kraj: Vysočina
PSČ: 674 01
Kontakt na školu: Telefon: 568 840 547
Fax: 568 842 546
IZO:044065663
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 357
Dny otevřených dveří (termín/y): 14. 1. 2015
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 15. 4. 2015 (G4), 16. 4. 2015 (G8)
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, vlak, autobus, MHD
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Stipendium: prospěchové
Školní vzdělávací program: Školní vzdělávací program_Katolické gymnázium Třebíč.zip (4087 KB)
Školní řád: Školní řád Katolického gymnázia Třebíč_od září 2013.pdf (237,9 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva Katolického gymnázia Třebíč 2013-2014.pdf (430,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, chemie, fyzika, biologie, výtvarná výchova, hudební výchova, zeměpis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, plesy, výlety, besídky/akademie, exkurze, týdenní intenzivní jazykový kurz (AJ+NJ) s rodilým mluvčím (pro 3. ročník vyššího gymnázia)
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, latina
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, plavání, bruslení, lyžování
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: jazykové, literárně-dramatické, přírodovědné, společenské hry, sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, herna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, ZUŠ, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli
Dům dětí a mládeže
Adresa: Ulice: Otmarova 30/22, Jejkov
Obec: Třebíč
Kraj: Vysočina
PSČ: 674 01
Kontakt na školu:
IZO:181098768
Školní klub
Adresa: Ulice: Otmarova 30/22, Jejkov
Obec: Třebíč
Kraj: Vysočina
PSČ: 674 01
Kontakt na školu:
IZO:181086379