Zde může být obrázek školy.

Katolické gymnázium Třebíč

Škola / charakteristika školy
Název školy:Katolické gymnázium Třebíč
Adresa školy: Ulice: Otmarova 22
Obec: Třebíč
Kraj: Vysočina
PSČ: 674 01
Ředitel:Ing. Mgr. Vít Feldbabel
Kontakt na školu Telefon: +420 561 207 111
Email: reditel@kgtrebic.cz
Web: www.kgtrebic.cz
IČ:44065663
RED-IZO:600015327
Zřizovatel:Biskupství brněnské
Typ zřizovatele:Církev
Střední škola
Adresa: Ulice: Otmarova 22
Obec: Třebíč
Kraj: Vysočina
PSČ: 674 01
Kontakt na školu: Telefon: 568 840 547
IZO:044065663
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 354
Dny otevřených dveří (termín/y): 19. 10. 2023, 30. 1. 2024
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, integrovaná doprava, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Stipendium:
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní vzdělávací program: Školní vzdělávací program_Katolické gymnázium Třebíč.zip (4087 KB)
Školní řád:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, hudební výchova, biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, zeměpis, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, plesy, exkurze, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, výlety, týdenní intenzivní jazykový kurz (AJ+NJ) s rodilým mluvčím (pro 3. ročník vyššího gymnázia)
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský,
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení, vodácký kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Elixír do škol (Nadace ČS), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: jazykové, společenské hry, literárně-dramatické, přírodovědné, sportovní, technické, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, herna, školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, přehled klasifikace, přehled absence, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka
Dům dětí a mládeže
Adresa: Ulice: Otmarova 30/22, Jejkov
Obec: Třebíč
Kraj: Vysočina
PSČ: 674 01
Kontakt na školu:
IZO:181098768
Školní klub
Adresa: Ulice: Otmarova 30/22, Jejkov
Obec: Třebíč
Kraj: Vysočina
PSČ: 674 01
Kontakt na školu:
IZO:181086379