Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Třebíč

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Třebíč
Adresa školy: Ulice: Masarykovo nám. 116/9
Obec: Třebíč
Kraj: Vysočina
PSČ: 674 01
Ředitel:RNDr. Alice Burešová
Kontakt na školu Telefon: 568 840 815
Email: gymnazium.trebic@gtr.cz
Web: www.gtr.cz
IČ:60418435
RED-IZO:600015343
Zřizovatel:Kraj Vysočina
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Masarykovo nám. 116/9
Obec: Třebíč
Kraj: Vysočina
PSČ: 674 01
Kontakt na školu: Telefon: 568 840 815
Fax: 568 846 246
IZO:000559237
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 620
Aktuální počet žáků: 587
Dny otevřených dveří (termín/y): 18. 10. 2018; 30. 1. 2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12. a 16. 4. 2019 (4leté); 15. a 17. 4. 2019 (8leté)
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby, videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: všechny linky MAD Třebíč
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55
Stipendium: mimořádné
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád: ŠŘ_GTR_2018-2019.pdf (556,2 KB)
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, ICT, cizí jazyky, knihovna, chemie, fyzika, biologie, výtvarná výchova, zeměpis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, exkurze, lyžařské výcvikové kurzy, letní sportovní kurzy, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech : Rodiče vítáni
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : s VŠ (UPOL, VUT Brno, JCU), se ZŠ města Třebíč, s firmami okresu Třebíč, MKS Třebíč, Rotary klub Třebíč
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy, výměnné pobyty, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, francouzský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, cyklistický kurz, plavání, turistika, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: podpora nadaných žáků - individuální programy, CTY
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, hudební, sportovní, literárně-dramatické, programování/robotika, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, veřejná knihovna, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociální síti, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školmí časopis/newsletter, školní informační systém, žákovská knížka (papírová)
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-nástěnka