Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Třebíč

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Třebíč
Adresa školy: Ulice: Masarykovo nám. 116/9
Obec: Třebíč
Kraj: Vysočina
PSČ: 674 01
Ředitel:RNDr. Alice Burešová
Kontakt na školu Telefon: 568 840 815
Email: gymnazium.trebic@gtr.cz
Web: www.gtr.cz
IČ:60418435
RED-IZO:600015343
Zřizovatel:Kraj Vysočina
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Masarykovo nám. 116/9
Obec: Třebíč
Kraj: Vysočina
PSČ: 674 01
Kontakt na školu: Telefon: 568 840 815
Fax: 568 846 246
IZO:000559237
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 620
Aktuální počet žáků: 587
Dny otevřených dveří (termín/y): 18. 10. 2018; 30. 1. 2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. a 16. 4. 2019 (4leté); 15. a 17. 4. 2019 (8leté)
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, videotelefon, recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: všechny linky MAD Třebíč
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55
Stipendium: mimořádné
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád: ŠŘ_GTR_2018-2019.pdf (556,2 KB)
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, výtvarná výchova, fyzika, ICT, biologie, chemie, zeměpis, cizí jazyky, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, lyžařské výcvikové kurzy, letní sportovní kurzy, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení ve specifických programech : Rodiče vítáni
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : s VŠ (UPOL, VUT Brno, JCU), se ZŠ města Třebíč, s firmami okresu Třebíč, MKS Třebíč, Rotary klub Třebíč
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, francouzský, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, cyklistický kurz, lyžování, plavání, bruslení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: podpora nadaných žáků - individuální programy, CTY
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní psycholog, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, přírodovědné, literárně-dramatické, hudební, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-nástěnka, přehled klasifikace