Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Třebíč

Škola / charakteristika školy

Název školy:Gymnázium Třebíč
Adresa školy: Ulice: Masarykovo nám. 116/9
Obec: Třebíč
Kraj: Vysočina
PSČ: 674 01
Ředitel:RNDr. Alice Burešová
Kontakt na školu Telefon: 568 840 815
Email: gymnazium.trebic@gtr.cz
Fax: 568 846 246
Web: www.gtr.cz
IČ:60418435
RED-IZO:600015343
Zřizovatel:Kraj Vysočina
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Masarykovo nám. 116/9
Obec: Třebíč
Kraj: Vysočina
PSČ: 674 01
Kontakt na školu: Telefon: 568 840 815
Fax: 568 846 246
IZO:000559237
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 620
Aktuální počet žáků: 587
Dny otevřených dveří (termín/y): 18. 10. 2018; 30. 1. 2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. a 16. 4. 2019 (4leté); 15. a 17. 4. 2019 (8leté)
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, videotelefon, vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: všechny linky MAD Třebíč
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55
Stipendium: mimořádné
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád: ŠŘ_GTR_2018-2019.pdf (556,2 KB)
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, chemie, zeměpis, fyzika, výtvarná výchova, biologie, knihovna, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, plesy, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, lyžařské výcvikové kurzy, letní sportovní kurzy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech : Rodiče vítáni
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : s VŠ (UPOL, VUT Brno, JCU), se ZŠ města Třebíč, s firmami okresu Třebíč, MKS Třebíč, Rotary klub Třebíč
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, francouzský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, turistika, bruslení, cyklistický kurz, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: podpora nadaných žáků - individuální programy, CTY
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, programování/robotika, jazykové, hudební, přírodovědné, sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, kultura, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), e-mailová komunikace s učiteli, školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti, žákovská knížka (papírová)
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-nástěnka, přehled klasifikace