Zde může být obrázek školy.

Střední škola stavební Třebíč

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola stavební Třebíč
Adresa školy: Ulice: Kubišova 1214/9
Obec: Třebíč
Kraj: Vysočina
PSČ: 674 01
Ředitel:Ing. Jiří Kurka
Kontakt na školu Telefon: 568 606 411
Email: info@spsstrebic.cz
Web: www.stavtr.cz
IČ:60418451
RED-IZO:600015441
Zřizovatel:Kraj Vysočina
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Kubišova 1214/9
Obec: Třebíč
Kraj: Vysočina
PSČ: 674 01
Kontakt na školu: Telefon: 568 606 411
Fax: 568 606 422
IZO:000559628
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 730
Aktuální počet žáků: 384
Dny otevřených dveří (termín/y): 18.10.2018, 23.11.2018, 10.1.2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.2019, 15.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: ulice Kubišova
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Stipendium: prospěchové, motivační
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Poslední výroční zpráva: Výročni zprava 2018.pdf (1450,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, cizí jazyky, ICT, chemie, fyzika, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala, jiné
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, divadlo
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, sportovně turistický kurz
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: svářecí škola, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, technické
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna, zahrada
V blízkosti školy: sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, besedy o vzdělávání, profil školy na sociální síti, třídní schůzky, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka, e-nástěnka, přehled klasifikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Kubišova 1214/9
Obec: Třebíč
Kraj: Vysočina
PSČ: 674 01
Kontakt na školu: Telefon: 568 606 411
Fax: 568 606 422
IZO:119000628