Zde může být obrázek školy.

Střední škola stavební Třebíč

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola stavební Třebíč
Adresa školy: Ulice: Kubišova 1214/9
Obec: Třebíč
Kraj: Vysočina
PSČ: 674 01
Ředitel:Ing. Jiří Kurka
Kontakt na školu Telefon: 568 606 411
Email: info@spsstrebic.cz
Web: www.stavtr.cz
IČ:60418451
RED-IZO:600015441
Zřizovatel:Kraj Vysočina
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Kubišova 1214/9
Obec: Třebíč
Kraj: Vysočina
PSČ: 674 01
Kontakt na školu: Telefon: 568 606 411
Fax: 568 606 422
IZO:000559628
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 730
Aktuální počet žáků: 384
Dny otevřených dveří (termín/y): 18.10.2018, 23.11.2018, 10.1.2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.2019, 15.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: ulice Kubišova
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Stipendium: prospěchové, motivační
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Poslední výroční zpráva: Výročni zprava 2018.pdf (1450,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, fyzika, cizí jazyky, knihovna, praktické vyučování, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, jiné, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, adaptační kurzy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, divadlo
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, sportovně turistický kurz
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní psycholog, školní metodik prevence, speciální pedagog
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, svářecí škola
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, technické, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna, hřiště
V blízkosti školy: sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, školní informační systém, profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka, e-nástěnka, přehled klasifikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Kubišova 1214/9
Obec: Třebíč
Kraj: Vysočina
PSČ: 674 01
Kontakt na školu: Telefon: 568 606 411
Fax: 568 606 422
IZO:119000628