Zde může být obrázek školy.

Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice
Adresa školy: Ulice: Husova 537
Obec: Bojkovice
Kraj: Zlínský
PSČ: 687 71
Ředitel:Mgr. Jindřiška Beránková
Kontakt na školu Telefon: 572 642 302
Mobil: 731 625 935
Email: reditelna@cirkevka-bojkovice.cz
Web: www.cirkevka-bojkovice.cz
IČ:00838811
RED-IZO:600015491
Zřizovatel:Česká kongregace sester dominikánek
Typ zřizovatele:Církev
Střední škola
Adresa: Ulice: Husova 537
Obec: Bojkovice
Kraj: Zlínský
PSČ: 687 71
Kontakt na školu: Telefon: 572 642 302
Fax: 572 641 231
IZO:000838811
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 100
Forma přijímacího řízení: písemná, test všeobecných studijních předpokladů
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Roční školné v Kč: 0
Školní řád:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, hudební výchova, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, školní festival Domidom
Zapojení ve specifických programech : ERASMUS+
Domácí spolupráce : praxe: MŠ Bojkovice (dvě pracoviště), MŠ Havřice, ZŠ Bojkovice (školní družna), ZŠ praktická Bojkovice, ZŠ praktická a speciální Uherský Brod, Dětský domov Bojkovice, DZP Uherský Brod, DZP Kunovice, Nemocnice Uherské Hradiště, Domov pro seniory Nezdenice,
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Zájmové činnosti: rukodělné, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), hudební
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Dům dětí a mládeže
Adresa: Ulice: Husova 537
Obec: Bojkovice
Kraj: Zlínský
PSČ: 687 71
Kontakt na školu:
IZO:181093588
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Husova 540
Obec: Bojkovice
Kraj: Zlínský
PSČ: 687 71
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:110500571
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 39
Počet ubytovaných žáků a studentů: 36
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Bezbariérový přístup: ano částečně
Provoz zařízení během školního roku (od - do): neděle 17 hod do pátku 15 hod
Úplata za ubytování (v Kč): 700,- Kč
Úplata za stravování (v Kč): 20,- snídaně + přesnídávka a 18,- večeře
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní, výtvarné, hudební, jazykové, ICT, rukodělné, turistické, literárně-dramatické, přírodovědné, společenské hry
Další prostory: tělocvična, prostory pro zájmové činnosti, společenská místnost
Přístup k PC a internetu: WiFi ve společných prostorách, počítače ve společných prostorách, WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, vnitřní informační systém, rodičovské schůzky
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Husova 537
Obec: Bojkovice
Kraj: Zlínský
PSČ: 687 71
Kontakt na školu: Telefon: 572 642 302
IZO:173100961
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: ZŠ TGM Bojkovice
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty:
Nápojové/potravinové automaty: ne