Zde může být obrázek školy.

Soukromá střední škola, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Soukromá střední škola, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Štěpnická 1188
Obec: Uherské Hradiště
Kraj: Zlínský
PSČ: 686 06
Ředitel:Mgr. Petra Jestřabíková
Kontakt na školu Telefon: 572 564 493
Email: sou.uh@uh.cz
Web: http://sou.uh.cz
IČ:25322834
RED-IZO:600015505
Zřizovatel:Mgr. Petra Jestřabíková
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Štěpnická 1188
Obec: Uherské Hradiště
Kraj: Zlínský
PSČ: 686 06
Kontakt na školu: Telefon: 572 564 493
Fax: 572 564 493
IZO:047353872
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 170
Aktuální počet žáků: 104
Dny otevřených dveří (termín/y): 29.11.2019, 30.11.2019, 10.12.2019, 14.1.2020
Forma přijímacího řízení:
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD - linka č. 7
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 8:00
Začátek první vyučovací hodiny: 11:35
Roční školné v Kč: 6000
Rozšířené informace o ročním školném: DÁLKOVÉ STUDIUM - Studijní obor Ekonomika a podnikání školné Kč 10.000,- za rok. Učební obor Kuchař-číšník školné Kč 6000,- za rok. Učební obor Prodavač školné Kč 6.000,- za rok. Nástavbový obor Podnikání Kč 10.000,- za rok.
Koncepce školy: SAP_2019-22 (1) (3) (1).doc (397,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy:
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Přítomnost specialistů: výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli