Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Pontassievská 3
Obec: Znojmo
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 669 02
Ředitel:RNDr. Leoš Gretz
Kontakt na školu Telefon: 515 158 102
Email: info@gpoa.cz
Web: www.gpoa.cz
IČ:49438816
RED-IZO:600015785
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Pontassievská 3
Obec: Znojmo
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 669 02
Kontakt na školu: Telefon: 515 158 101
Fax: 515 225 230
IZO:102867135
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1376
Aktuální počet žáků: 926
Dny otevřených dveří (termín/y): 2.11.2018; 16.1.2019; 13.1.2021 online;
Forma přijímacího řízení: písemná, praktická
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: obor PMP koná praktickou PZ z Tv, Hv, Vv, Jazykový projev ve dnech 12.4., 13.4. 2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Linka MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:10
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy:
Školní řád: Skolni-rad-od-01092020.docx (44,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, ICT, zeměpis, dějepis, cizí jazyky, fyzika, biologie, chemie, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besedy a přednášky pro veřejnost, sportovní dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, plesy, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : Dofe - výchovně vzdělávací program nadace
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj, Státní jazyková zkouška B1, B2 z anglického jazyka a německého jazyka
Domácí spolupráce : Firmy, instituce, školská zařízení
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, španělský, latina
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, lyžování, turistika, vodácký kurz, bruslení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Junior Achievement Firma (JA Czech) , Elixír do škol (Nadace ČS), Čtení pomáhá (Martin Roman)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), hudební, technické, literárně-dramatické, sportovní, jazykové, programování/robotika, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: hřiště, vyhrazená učebna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školmí časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-omluvenka, přihlašování na akce, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka
JŠ s právem st. jazykové zk.
Adresa: Ulice: Přemyslovců 4
Obec: Znojmo
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 669 02
Kontakt na školu: Telefon: 515 224 686
Fax: 515 224 687
IZO:108035191
Základní informace
Nejvyšší povolený počet žáků: 18
Aktuální počet žáků: 0
Počet přijatých žáků v aktuálním školním roce: 0
Dny otevřených dveří (termíny): 2.11.2018; 16.1.2019
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Linka MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500 m
Certifikáty: Státní jazyková zkouška
Snížené školné: ne
Školní řád: Šk.řád JŠ 1.9.2015.docx (23,6 KB)
Vzdělávání
Nabídka kurzů: jednoleté pomaturitní kurzy (denní studium)
Jazyky, z nichž lze skládat státní jazykovou zkoušku: anglický, německý
Úroveň státní jazykové zkoušky: základní
Vyučované jazyky - jednoletý pomaturitní kurz: německý, anglický
Škola realizuje přípravné kurzy k certifikovaným mezinárodním zkouškám: FCE
Škola nabízí cizincům vykonání zkoušky z ČJ (CCE) pro trvalý pobyt v ČR: ne
Úroveň certifikované zkoušky z češtiny pro cizince:
Charakteristika školy
Spolupráce s jazykovými instituty (British Council, Goethe-Institut, Alliance Française atd.): ano
Zapojení do evropských projektů: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače v učebnách
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Alšova 16
Obec: Znojmo
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 669 02
Kontakt na školu: Telefon: 515 226 575
IZO:108012174
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 116
Počet ubytovaných žáků a studentů: 114
Umístění vzhledem ke škole : v blízkosti školy/škol
Umístění v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: Linka MHD
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): 1.9. - 30.6.
Úplata za ubytování (v Kč): 700-1000 Kč
Úplata za stravování (v Kč): 220 Kč
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : hudební, taneční, rukodělné, výtvarné, sportovní
Další prostory: prostory pro zájmové činnosti, společenská místnost, tělocvična
Přístup k PC a internetu: WiFi v pokojích, počítače ve společných prostorách, WiFi ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: vnitřní informační systém, e-mailová komunikace, rodičovské schůzky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Alšova 16
Obec: Znojmo
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 669 02
Kontakt na školu: Telefon: 515 224 257
IZO:103243275