Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy

Název školy:Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Pontassievská 3
Obec: Znojmo
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 669 02
Ředitel:RNDr. Leoš Gretz
Kontakt na školu Telefon: 515 158 102
Email: info@gpoa.cz
Fax: není
Web: www.gpoa.cz
IČ:49438816
RED-IZO:600015785
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Pontassievská 3
Obec: Znojmo
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 669 02
Kontakt na školu: Telefon: 515 158 101
Fax: 515 225 230
IZO:102867135
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1376
Aktuální počet žáků: 963
Dny otevřených dveří (termín/y): 2.11.2018; 16.1.2019
Forma přijímacího řízení: písemná, praktická
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: obor PMP koná praktickou PZ z Tv, Hv, Vv, Jazykový projev ve dnech 16.4., 17.4. 2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Linka MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, knihovna, biologie, hudební výchova, výtvarná výchova, zeměpis, dějepis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, besídky/akademie, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : Dofe - výchovně vzdělávací program nadace
Certifikáty škol: Státní jazyková zkouška B, B2 z anglického jazyka a německého jazyka
Domácí spolupráce : Firmy, instituce, školská zařízení
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: španělský, anglický, německý, ruský, francouzský, latina
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, turistika, vodácký kurz, lyžování, bruslení, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Elixír do škol (Nadace ČS), Junior Achievement Firma (JA Czech)
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: programování/robotika, sportovní, literárně-dramatické, technické, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, školní informační systém, třídní schůzky, školmí časopis/newsletter, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování

JŠ s právem st. jazykové zk.

Adresa: Ulice: Přemyslovců 4
Obec: Znojmo
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 669 02
Kontakt na školu: Telefon: 515 224 686
Fax: 515 224 687
IZO:108035191
Základní informace
Nejvyšší povolený počet žáků: 18
Aktuální počet žáků: 0
Počet přijatých žáků v aktuálním školním roce: 0
Dny otevřených dveří (termíny): 2.11.2018; 16.1.2019
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: Linka MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500 m
Certifikáty: Státní jazyková zkouška
Snížené školné: ne
Školní řád: Šk.řád JŠ 1.9.2015.docx (23,6 KB)
Vzdělávání
Nabídka kurzů: jednoleté pomaturitní kurzy (denní studium)
Jazyky, z nichž lze skládat státní jazykovou zkoušku: anglický, německý
Úroveň státní jazykové zkoušky: základní
Vyučované jazyky - jednoletý pomaturitní kurz: anglický, německý
Škola realizuje přípravné kurzy k certifikovaným mezinárodním zkouškám: FCE
Škola nabízí cizincům vykonání zkoušky z ČJ (CCE) pro trvalý pobyt v ČR: ne
Úroveň certifikované zkoušky z češtiny pro cizince:
Charakteristika školy
Spolupráce s jazykovými instituty (British Council, Goethe-Institut, Alliance Française atd.): ano
Zapojení do evropských projektů: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače v učebnách, WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna

Domov mládeže

Adresa: Ulice: Alšova 16
Obec: Znojmo
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 669 02
Kontakt na školu: Telefon: 515 226 575
IZO:108012174
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 116
Počet ubytovaných žáků a studentů: 114
Umístění vzhledem ke škole : v blízkosti školy/škol
Umístění v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Linka MHD
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): 1.9. - 30.6.
Úplata za ubytování (v Kč): 700-1000 Kč
Úplata za stravování (v Kč): 220 Kč
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : taneční, hudební, sportovní, výtvarné, rukodělné
Další prostory: společenská místnost, prostory pro zájmové činnosti, tělocvična
Přístup k PC a internetu: počítače ve společných prostorách, WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: vnitřní informační systém, e-mailová komunikace, rodičovské schůzky

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Alšova 16
Obec: Znojmo
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 669 02
Kontakt na školu: Telefon: 515 224 257
IZO:103243275