Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Žďár nad Sázavou

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Žďár nad Sázavou
Adresa školy: Ulice: Neumannova 2
Obec: Žďár nad Sázavou
Kraj: Vysočina
PSČ: 591 01
Ředitel:Mgr. Vlastimil Čepelák
Kontakt na školu Telefon: 566 653 812
Email: cepelak@gymzr.cz
Web: www.gymzr.cz
IČ:48895407
RED-IZO:600015955
Zřizovatel:Kraj Vysočina
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Neumannova 2
Obec: Žďár nad Sázavou
Kraj: Vysočina
PSČ: 591 01
Kontakt na školu: Telefon: 566 653 812
IZO:102943516
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 500
Aktuální počet žáků: 477
Dny otevřených dveří (termín/y): 21. - 22. 1. 2022
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: Linka MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7. 00 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8. 00 hod.
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Stipendium: mimořádné
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy.pdf (156,4 KB)
Školní vzdělávací program: 286-svp_ng_zr_2013.pdf (1206,4 KB)
svp_vg_2019_priloha.pdf (1273,5 KB)
svp_vg_2019.pdf (2432,9 KB)
Školní řád: SKOLNI_RAD_2021_2022.pdf (370,9 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva o činnosti školy 2020_2021.doc (11963,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, zeměpis, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, přírodovědné, technické projekty společenskovědní projekty středoškolská odborná činnost
Zapojení ve specifických programech : Dotkněme se budoucnosti, Vzdělávat se lze v každém věku, Škola dotykem
Certifikáty škol: Ocenění České společnosti pro jakost
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, španělský, latinský, čínština
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz
Specifické formy podpory žákům: Nadaní žáci, slabší žáci - doučování
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, jazykové certifikace, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, přírodovědné, technické, středoškolská odborná činnost
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, aula
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Neumannova 2
Obec: Žďár nad Sázavou
Kraj: Vysočina
PSČ: 591 01
Kontakt na školu: Telefon: 566 653 812
IZO:110250052