Logo školy

Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Komenského 10
Obec: Žďár nad Sázavou 3
Kraj: Vysočina
PSČ: 591 01
Ředitel:Ing. Radka Hronková
Kontakt na školu Telefon: 566 655 011
Email: sekretarka@obchodskolazr.cz
Web: www.obchodskolazr.cz
IČ:47900539
RED-IZO:600016013
Zřizovatel:Svaz českých a moravských spotřebních družstev
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Komenského 10
Obec: Žďár nad Sázavou 3
Kraj: Vysočina
PSČ: 591 01
Kontakt na školu: Telefon: 566 655 011
Fax: 566 624 086
IZO:110026179
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 700
Aktuální počet žáků: 391
Dny otevřených dveří (termín/y): 7.1.2021 a 8.1.2021
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.2021 a 13.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém, jiné
Umístění školy v obci: klidová zóna, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Rozšířené informace o ročním školném: školné dle oborů od 6000 do 7000 podle oborů, bez školného obor obchodní akademie s rozšířenou výukou cizých jazyků, kuchař-číšník, kosmetické služby, prodavač-manažer prodeje a nástavba denní - podnikání
Stipendium: mimořádné, prospěchové, motivační, podporující žáky v závislosti na docházce
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro navazující vzdělávání, přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád: skolni_rad_2018.pdf (1741,9 KB)
Poslední výroční zpráva: VYROCNI_ZPRAVA_2019_2020.doc (6332,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, cizí jazyky, ICT, chemie, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, posilovna, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): Adaptačni kurz Lyžařský kurz Vodácký kurz Cykloturistický kurz, sportovní dny, exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, plesy, tématické/projektové dny, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech : Reálné firmy, Univerzita třetího véku, Další vzdělávání dospělých, Rekvalifikace, Profesní kvalifikace, ECDL
Certifikáty škol: Zlatý certifikát: Finančně gramotná škola. Akreditované testovací středisko ECDL.
Domácí spolupráce : První pomoc do škol, Prevence kriminality a návykových látek
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, lyžování, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Junior Achievement Firma (JA Czech)
Specifické formy podpory žákům: žáci s disfunkcemi
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog
Nabídka dalšího vzdělávání: Kurzy v gastrronomických činnostech (barmanský, someliérský apod.) Kurzy v kadeřnických činnostech Kurzy v kosmetických činnostech Kurzy v aranžérských činnostech Kurzy v masérských činnostech, IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, BYOD
Zájmové činnosti: rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), ICT
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna, vyhrazená učebna, zahrada
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, ZUŠ, sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, besedy o vzdělávání, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, e-nástěnka, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Komenského 10
Obec: Žďár nad Sázavou 3
Kraj: Vysočina
PSČ: 591 01
Kontakt na školu: Telefon: 566 622 586
Fax: 566 624 086
IZO:110026187
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 87
Počet ubytovaných žáků a studentů: 82
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: klidná ulice, klidová zóna
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, MHD
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): neděle 18.00 hod - pátek 15.00 hod
Termín pro podání přihlášky : 30.5., průběžně během školního roku
Úplata za ubytování (v Kč): 1 100,-
Úplata za stravování (v Kč): 1 500,-
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : společenské hry, turistické, taneční, výtvarné, hudební, ICT, jazykové, sportovní, rukodělné, zdravotnické, literárně-dramatické
Další prostory: prostory pro zájmové činnosti, posilovna, společenská místnost
Přístup k PC a internetu: WiFi v pokojích, WiFi ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, webové stránky, rodičovské schůzky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Komenského 10
Obec: Žďár nad Sázavou 3
Kraj: Vysočina
PSČ: 591 01
Kontakt na školu: Telefon: 566 622 586
Fax: 566 624 086
IZO:110026195
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 32
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ne