Zde může být obrázek školy.

Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: tř. T. G. Masaryka 451
Obec: Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 738 01
Ředitel:PhDr. Mgr. Ing. Lukáš Smutný MBA, MSc.
Kontakt na školu Telefon: 558 630 041
Email: sekretariat@ssgos.cz
Web: www.ssgos.cz
IČ:00577243
RED-IZO:600016242
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: tř. T. G. Masaryka 451
Obec: Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 738 01
Kontakt na školu: Telefon: 558 630 041
Fax: 558 627 419
IZO:110022289
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Aktuální počet žáků: 507
Dny otevřených dveří (termín/y): pro školní rok 2020/2021 bude ON LINE VELETRH středních škol v termínu 19. - 28. 1. 2021 (podrobnosti na www.ssgos.cz)
Forma přijímacího řízení: písemná, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4. 2021 a 13. 4. 2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip, videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum, rušná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:00 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7.05 hod.
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Stipendium: prospěchové
Školní vzdělávací program: Školní vzdělávací program.docx (11,7 KB)
Školní řád: skolni_rad_dodatek_c_1.docx (140,2 KB)
skolni_rad_1_2_2020.docx (130,1 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019-2020.pdf (1445,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, fyzika, biologie, chemie, praktické vyučování, výtvarná výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech : Projekt Šablony (OP VVV); Interní mentoring pro učitele SŠ v MSK; Modernizace výuky přírodovědných předmětů
Domácí spolupráce : MÚ, sociální služby (domovy důchodců), Jatka Český Těšín, ÚP, KÚ, MP FM, MP Krásno Valašské meziříčí
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, výměnné pobyty, sportovní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: španělský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, plavání, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Junior Achievement Firma (JA Czech) , Škola pro udržitelný život (SEVER), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, technické, turistické, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, sportovní, jazykové
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr, hřiště, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, ZUŠ, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, přihlašování na akce, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení
Školní jídelna
Adresa: Ulice: tř. T. G. Masaryka 451
Obec: Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 738 01
Kontakt na školu: Telefon: 558 630 041
Fax: 558 627 419
IZO:110022301