Zde může být obrázek školy.

Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Havlíčkova 13
Obec: Český Těšín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 737 01
Ředitel:Ing. Marie Jarnotová
Kontakt na školu Telefon: 558 731 235
Email: info@gympol.cz
Web: www.gympol.cz
IČ:62331493
RED-IZO:600016501
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Havlíčkova 13
Obec: Český Těšín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 737 01
Kontakt na školu: Telefon: 558 731 235
Fax: 558 713 326
IZO:000601560
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 327
Dny otevřených dveří (termín/y): on-line leden-únor
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk, jazyk polský
Termín přijímacích zkoušek: 12.04.2021, 13.04.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Poslední výroční zpráva: 2019_2020 Výroční zpráva rev2.pdf (2966,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, hudební výchova, chemie, biologie, výtvarná výchova, fyzika, zeměpis, dějepis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, tématické/projektové dny, plesy, sportovní dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech : charitativní činnost
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský, ruský, polský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz, bruslení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: sociální fond - Matice školská, fond pro nadané žáky - sponzoři
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, mobilní telefony
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, společenské hry, jazykové
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce, možnost platby/přehled zaplacení, e-omluvenka