Zde může být obrázek školy.

Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Havlíčkova 13
Obec: Český Těšín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 737 01
Ředitel:Ing. Marie Jarnotová
Kontakt na školu Telefon: 558 731 235
Email: info@gympol.cz
Web: www.gympol.cz
IČ:62331493
RED-IZO:600016501
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Havlíčkova 13
Obec: Český Těšín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 737 01
Kontakt na školu: Telefon: 558 731 235
IZO:000601560
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 314
Dny otevřených dveří (termín/y): 24.11.2022
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika, jazyk polský
Termín přijímacích zkoušek: 13.04.2023, 14.04.2023
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Poslední výroční zpráva: VZ_2122_cala_rev.pdf (7978 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: dějepis, zeměpis, hudební výchova, výtvarná výchova, biologie, fyzika, chemie, knihovna, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, tématické/projektové dny, výlety, plesy, návštěvy kulturních akcí, exkurze, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : charitativní činnost
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy, jazykový pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: polský, francouzský, ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz, bruslení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Otevřená věda (AV ČR)
Specifické formy podpory žákům: sociální fond - Matice školská, fond pro nadané žáky - sponzoři
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, psaní na PC desetiprstovou metodou
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, ZUŠ, DDM/středisko volného času, kultura, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: přihlašování na akce, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace