Zde může být obrázek školy.

Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Masarykova třída 1313, Lutyně
Obec: Orlová
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 14
Ředitel:Mgr. Pavel Kubínek
Kontakt na školu Telefon: 596 539 301
Email: kancelar@goa-orlova.cz
Web: www.goa-orlova.cz
IČ:62331540
RED-IZO:600016536
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Masarykova tř. 1313
Obec: Orlová - Lutyně
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 14
Kontakt na školu: Telefon: 596 539 301
IZO:000601519
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 820
Aktuální počet žáků: 610
Dny otevřených dveří (termín/y): 23. 11. 2022 - prezenčně; 30. 11. 2022 - online; 14. 1. 2022 - prezenčně
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 13. 4. 2023 a 14. 4. 2023 - čtyřleté obory; 17. 4. 2023 a 18. 4. 2023 - osmileté gymnázium
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: všechny linky v Orlové
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 70
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: -
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád: skolni_rad- 1920-new.pdf (270,1 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ_21_22 .pdf (2509,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, cizí jazyky, chemie, výtvarná výchova, dějepis, zeměpis, biologie, fyzika, hudební výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech : Erasmus+
Certifikáty škol:
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, španělský, ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Studentská Agora (Agora CE), Globe (Sdružení Tereza), Čtení pomáhá (Martin Roman), Junior Achievement Firma (JA Czech)
Specifické formy podpory žákům: doučování; podpora handicapovaným žákům
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: taneční, hudební, jazykové, ICT, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, ZUŠ, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní informační systém, profil školy na sociální síti, žákovská knížka (elektronická), školmí časopis/newsletter, besedy o vzdělávání, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Polní 964
Obec: Orlová - Lutyně
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 14
Kontakt na školu: Telefon: 596 513 561
IZO:103056203
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 32 - 35
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Masarykova třída
Obec: Orlová-Lutyně
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 14
Kontakt na školu: Telefon: 596 513 561
IZO:181036096
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 32 - 35
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ne