Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Kollárova 2
Obec: Havířov - Podlesí
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 736 01
Ředitel:Ing. Pavel Řehoř
Kontakt na školu Telefon: 596 410 498
Email: spss.sth@ssstav-havirov.cz
Fax: 596 410 498
Web: www.ssstav-havirov.cz
IČ:62331566
RED-IZO:600016552
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Kollárova 2
Obec: Havířov - Podlesí
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 736 01
Kontakt na školu: Telefon: 596 410 498
Fax: 596 410 498
IZO:000601489
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Aktuální počet žáků: 315
Dny otevřených dveří (termín/y): 8.12.2018, 15.1.20119
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.00h
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55h
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, praktické vyučování, ICT, knihovna, cizí jazyky, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, sportovní areál (atletika), v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, Zahraniční stáže Sportovní kurzy zahraniční i tuzemské, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, lyžování, turistika
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, technické
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace, možnost platby/přehled zaplacení, přihlašování na akce

Školní jídelna - výdejna

Adresa: Ulice: Kollárova 2
Obec: Havířov - Podlesí
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 736 01
Kontakt na školu: Telefon: 596 410 498
Fax: 596 410 498
IZO:150024690