Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Kollárova 2
Obec: Havířov - Podlesí
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 736 01
Ředitel:Ing. Pavel Řehoř
Kontakt na školu Telefon: 596 410 498
Email: skola@stavha.cz
Web: www.ssstav-havirov.cz
IČ:62331566
RED-IZO:600016552
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Kollárova 2
Obec: Havířov - Podlesí
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 736 01
Kontakt na školu: Telefon: 596 410 498
IZO:000601489
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Aktuální počet žáků: 319
Dny otevřených dveří (termín/y): 11.12.2021, 11.1.2022
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.00h
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55h
Roční školné v Kč: 0
Poslední výroční zpráva: vyrocni_zprava_2019_2020.pdf (2161,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, chemie, cizí jazyky, knihovna, praktické vyučování, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, posilovna, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, Zahraniční stáže Sportovní kurzy zahraniční i tuzemské
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: sportovní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, lyžování, turistika
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: technické, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce, možnost platby/přehled zaplacení, e-omluvenka
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Kollárova 2
Obec: Havířov - Podlesí
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 736 01
Kontakt na školu: Telefon: 596 410 498
IZO:150024690