Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Kollárova 2
Obec: Havířov - Podlesí
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 736 01
Ředitel:Ing. Pavel Řehoř
Kontakt na školu Telefon: 596 410 498
Email: skola@stavha.cz
Web: www.ssstav-havirov.cz
IČ:62331566
RED-IZO:600016552
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Kollárova 2
Obec: Havířov - Podlesí
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 736 01
Kontakt na školu: Telefon: 596 410 498
Fax: 596 410 498
IZO:000601489
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Aktuální počet žáků: 315
Dny otevřených dveří (termín/y): 8.12.2018, 15.1.20119
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.00h
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55h
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, cizí jazyky, ICT, chemie, fyzika, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, posilovna, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, Zahraniční stáže Sportovní kurzy zahraniční i tuzemské, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, plesy
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, bruslení, lyžování
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, technické
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: přihlašování na akce, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka, e-nástěnka, možnost platby/přehled zaplacení, přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Kollárova 2
Obec: Havířov - Podlesí
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 736 01
Kontakt na školu: Telefon: 596 410 498
Fax: 596 410 498
IZO:150024690