Zde může být obrázek školy.

Moravskoslezská obchodní akademie, s.r.o.

Škola / charakteristika školy

Název školy:Moravskoslezská obchodní akademie, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Michálkovická 1810
Obec: Ostrava - Slezská Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 710 00
Ředitel:Ing. Sabina Paťorková
Kontakt na školu Telefon: 595 228 181
Email: msoa@msoa.cz
Fax: není
Web: www.msoa.cz
IČ:25380087
RED-IZO:600016595
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Privátní sektor

Střední škola

Adresa: Ulice: Michálkovická 1810
Obec: Ostrava - Slezská Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 710 00
Kontakt na školu: Telefon: 595 228 181
IZO:045162654
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 120
Aktuální počet žáků: 87
Dny otevřených dveří (termín/y): ČT 22.11.2018, ČT 13.12.2018, ČT 24.01.2019, vždy od 15,00 do 17,30 hodin
Forma přijímacího řízení: písemná, pohovor
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: PÁ 12.04.2019, PO 15.04.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: trolejbus 104, 106, autobus 22
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:00 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Rozšířené informace o ročním školném: 1. ročník zdarma, 2. ročník 500 Kč/měsíc, 3. ročník 1 000 Kč/měsíc, 4. ročník 1 500 Kč/měsíc
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní vzdělávací program: Merkur III-komplet od 1.9.2018.pdf (2876,2 KB)
Školní řád: Školní řád od 1. 9. 2018.pdf (151,6 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční-zpráva-17_18.pdf (1401,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: sportovní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Můžeš podnikat, Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: přípravný kurz k vykonání státní zkoušky z psaní na klávesnici
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: na vyzvání a pod dohledem vyučujícího
Zájmové činnosti: jazykové
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí, ZOO Ostrava, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém, profil školy na sociální síti, školmí časopis/newsletter, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost editace osobních údajů žáka