Zde může být obrázek školy.

Moravskoslezská obchodní akademie, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Moravskoslezská obchodní akademie, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Michálkovická 1810
Obec: Ostrava - Slezská Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 710 00
Ředitel:Ing. Sabina Paťorková
Kontakt na školu Telefon: 595 228 181
Email: msoa@msoa.cz
Web: www.msoa.cz
IČ:25380087
RED-IZO:600016595
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Michálkovická 1810
Obec: Ostrava - Slezská Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 710 00
Kontakt na školu: Telefon: 595 228 181
IZO:045162654
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 120
Aktuální počet žáků: 91
Dny otevřených dveří (termín/y): ČT 01.12.2022, ČT 08.12.2022, ČT 12.01.2023, vždy od 15,00 do 17,30 hodin
Forma přijímacího řízení: pohovor, písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: trolejbus 104, 106, autobus 22
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:00 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Rozšířené informace o ročním školném: 1. ročník zdarma, 2. ročník 500 Kč/měsíc, 3. ročník 1 000 Kč/měsíc, 4. ročník 1 500 Kč/měsíc
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní vzdělávací program: Merkur III-komplet od 1.9.2018.pdf (2876,2 KB)
Školní řád: Školní řád od 1. 9. 2022.pdf (338,6 KB)
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, tématické/projektové dny, výlety, adaptační kurzy, exkurze, besídky/akademie
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: sportovní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Můžeš podnikat
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: přípravný kurz k vykonání státní zkoušky z psaní na klávesnici
Rozvrhy hodin: RH od 31.10..xlsx (40,5 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: na vyzvání a pod dohledem vyučujícího
Zájmové činnosti: jazykové
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, sport, ZOO Ostrava
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školmí časopis/newsletter, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, možnost editace osobních údajů žáka