Zde může být obrázek školy.

Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Sokola-Tůmy 402/12
Obec: Český Těšín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 737 01
Ředitel:Ing. Ivana Nováková
Kontakt na školu Telefon: 558 712 649
Email: i.novakova@oact.cz
Web: www.obaka-cestesin.cz
IČ:60337320
RED-IZO:600016609
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Sokola-Tůmy 402/12
Obec: Český Těšín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 737 01
Kontakt na školu: Telefon: 558 712 649
IZO:060337320
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 555
Aktuální počet žáků: 317
Dny otevřených dveří (termín/y): v letošním školním roce on-line 21. 1. 2021
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12.4. 2021, 13. 4. 2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Vstup do školy umožněn od: 6:30 - 16:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : Erasmus+, Šablony pro SŠ II
Domácí spolupráce : vysoké školy ekonomického zaměření v regionu, zaměstnavatelé=poskytovatelé odborné praxe žáků
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, polský, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: individuální vzdělávací plán, kompenzační pomůcky, nadaní - soutěže, olympiády
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna
V blízkosti školy: ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování