Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Žižkova 1818
Obec: Karviná - Hranice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 733 01
Ředitel:Ing. Česlava Lukaštíková
Kontakt na školu Telefon: 596 348 161
Email: spkmail@sps-karvina.cz
Web: www.sps-karvina.cz
IČ:62331515
RED-IZO:600016676
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Žižkova 1818
Obec: Karviná - Hranice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 733 01
Kontakt na školu: Telefon: 596 348 161
IZO:000601497
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 500
Aktuální počet žáků: 372
Dny otevřených dveří (termín/y): 30.11.2022 ONLINE prezentace od 10,00 do 18,00 hod.; 1.12.2022 od 14,00 do 18,00 hod.; 14.1.2023 od 9,00 do 13,00 hod.
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 13.4.2023, 14.4.2023
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD 511,512, 512, 514, 516, 517, 518, 519, 520; meziměstské linky z Českého Těšína, Dětmarovic, Havířova, Orlové, Ostravy, Petrovic u Karviné a Stonavy
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:45
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro navazující vzdělávání, přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, praktické vyučování, knihovna, chemie, fyzika, dějepis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, plesy, tématické/projektové dny, výlety, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, Sportovní kurz, Lyžařský a snowboardový kurz
Zapojení ve specifických programech : GLOBE
Domácí spolupráce : ZŠ, SŠ, VŠ, firmy, MP Karviná, PČR, HZS MSK
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, cyklistický kurz, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Globe (Sdružení Tereza)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, Svářečský kurz, Kurzy CNC
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, technické, výtvarné (např. malování, keramika), programování/robotika, sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-nástěnka, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, přehled klasifikace