Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Žižkova 1818
Obec: Karviná - Hranice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 733 01
Ředitel:Ing. Česlava Lukaštíková
Kontakt na školu Telefon: 596 348 161
Email: spkmail@sps-karvina.cz
Web: www.sps-karvina.cz
IČ:62331515
RED-IZO:600016676
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Žižkova 1818
Obec: Karviná - Hranice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 733 01
Kontakt na školu: Telefon: 596 348 161
Fax: 596 311 866
IZO:000601497
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 500
Aktuální počet žáků: 348
Dny otevřených dveří (termín/y): 16.1.2021 od 9,00 do 13,00 hod.; 21.1.2021 od 14,00 do 18,00 hod. (setkání on-line "Dny otázek a odpovědí")
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.2022, 13.4.2022
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD 511,512, 512, 514, 516, 517, 518, 519, 520; meziměstské linky z Českého Těšína, Dětmarovic, Havířova, Orlové, Ostravy, Petrovic u Karviné a Stonavy
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:45
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče, přípravné kurzy pro navazující vzdělávání
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, cizí jazyky, dějepis, ICT, fyzika, chemie, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, plesy, výlety, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, exkurze, Sportovní kurz, Lyžařský a snowboardový kurz, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : GLOBE
Domácí spolupráce : ZŠ, SŠ, VŠ, firmy, MP Karviná, PČR, HZS MSK
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Globe (Sdružení Tereza)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: Svářečský kurz, Kurzy CNC, jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, technické, výtvarné (např. malování, keramika), programování/robotika
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, přehled absence, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování