Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Žižkova 1818
Obec: Karviná - Hranice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 733 01
Ředitel:Mgr. Radka Klotková
Kontakt na školu Telefon: 596 348 161
Email: spkmail@sps-karvina.cz
Web: www.sps-karvina.cz
IČ:62331515
RED-IZO:600016676
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Žižkova 1818
Obec: Karviná - Hranice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 733 01
Kontakt na školu: Telefon: 596 348 161
IZO:000601497
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 500
Aktuální počet žáků: 391
Dny otevřených dveří (termín/y): 7.12.2023 od 14,00 do 18,00 hod.; 27.1.2024 od 9,00 do 13,00 hod.
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.2024, 15.4.2024
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD 511,512, 512, 514, 516, 517, 518, 519, 520; meziměstské linky z Českého Těšína, Dětmarovic, Havířova, Orlové, Ostravy, Petrovic u Karviné a Stonavy
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:45
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče, přípravné kurzy pro navazující vzdělávání
Poslední výroční zpráva: VZ 2022_23 FINAL_web.pdf (4840,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, chemie, fyzika, ICT, praktické vyučování, knihovna, dějepis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, plesy, Sportovní kurz, Lyžařský a snowboardový kurz, výlety, sportovní dny, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : GLOBE
Domácí spolupráce : ZŠ, SŠ, VŠ, firmy, MP Karviná, PČR, HZS MSK
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Globe (Sdružení Tereza)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: Svářečský kurz, Kurzy CNC, jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: jazykové, technické, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), programování/robotika
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, přehled absence, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování