Logo školy

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Jičínská 528
Obec: Příbor
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 58
Ředitel:Mgr. Pavel Kerekeš
Kontakt na školu Telefon: 556 722 370
Email: kancelar@gypri.cz
Web: www.gypri.cz
IČ:00601641
RED-IZO:600016714
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Jičínská 528
Obec: Příbor
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 58
Kontakt na školu: Telefon: 556 722 370
IZO:102244952
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 480
Aktuální počet žáků: 446
Dny otevřených dveří (termín/y): pátek 1.12.2023 (14:00-18:00 hodin); sobota 2.12.2023 (9:00-12:00 hodin); úterý 23.1.2024 (14:00-18:00 hodin)
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: obor 79-41-K/41 Gymnázium ... 12.4.2024 a 15.4.2023; obor 79-41-K/81 Gymnázium ... 16.4.2024 a 17.4.2024
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 0
Vstup do školy umožněn od: 7:00 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55 hodin
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád: Školní řád 2023.pdf (529,7 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ21_22.pdf (5219,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, chemie, fyzika, výtvarná výchova, biologie, hudební výchova, zeměpis, dějepis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, tématické/projektové dny, plesy, adaptační kurzy, exkurze, adaptační kurzy, kurzy preventivních aktivit, sportovní kurzy (lyžařské, turistické, vodácké), Vánoční laťka, Bažantnice, Primariáda, Komorní sbor MGP, futsalová Gypriliga
Zapojení ve specifických programech : partnerská škola British Council (zkoušky FCE, CAE)
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, francouzský, latinský, anglický, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, lyžování, branný kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: nadaní žáci, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), www stránky školy
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace