Zde může být obrázek školy.

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Křižíkova 1258
Obec: Frenštát pod Radhoštěm
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 744 01
Ředitel:Mgr. Richard Štěpán
Kontakt na školu Telefon: 595 537 501
Email: frengp@frengp.cz
Web: www.frengp.cz
IČ:00601659
RED-IZO:600016749
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Křižíkova 1258
Obec: Frenštát pod Radhoštěm
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 744 01
Kontakt na školu: Telefon: 556 835 674
IZO:102244944
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 850
Aktuální počet žáků: 730
Dny otevřených dveří (termín/y): 23. 11. 2023, 24. 1. 2024
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: duben 2024 (viz webové stránky školy)
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Stipendium: prospěchové, motivační
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: Koncepce rozvoje skolskeho zarizeni.pdf (64 KB)
Školní řád: Školní_řád_2023_2024.pdf (312,7 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2022-2023.pdf (2079 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: zeměpis, hudební výchova, biologie, výtvarná výchova, fyzika, chemie, praktické vyučování, knihovna, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, bazén, tělocvična/sportovní hala, ledová plocha
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, plesy, besídky/akademie, exkurze, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz, bruslení, plavání
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, Zákon 250, NV 194
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, hudební, přírodovědné, technické, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura, DDM/středisko volného času, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Školská čtvrť 1374
Obec: Frenštát pod Radhoštěm
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 744 01
Kontakt na školu: Telefon: 595 173 505
IZO:103120327
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 90
Počet ubytovaných žáků a studentů: 24
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): září až červen
Termín pro podání přihlášky : do 31. května
Úplata za ubytování (v Kč): 1100
Úplata za stravování (v Kč): celodenní 89 Kč/den
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní, rukodělné
Další prostory: společenská místnost, tělocvična
Přístup k PC a internetu:
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, rodičovské schůzky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školská čtvrť 1374
Obec: Frenštát pod Radhoštěm
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 744 01
Kontakt na školu: Telefon: 595 173 511
IZO:103120335
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 23 - 25 Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano