Zde může být obrázek školy.

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: U Jezu 7
Obec: Nový Jičín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 741 01
Ředitel:PaedDr. Bohumír Kusý
Kontakt na školu Telefon: 556 706 301
Email: skola@tznj.cz
Web: www.tznj.cz
IČ:00848077
RED-IZO:600016846
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: U Jezu 7
Obec: Nový Jičín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 741 01
Kontakt na školu: Telefon: 556 703 754
Fax: 556 708 901
IZO:107880369
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 750
Aktuální počet žáků: 540
Dny otevřených dveří (termín/y): 21.1.2021
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. a 13. dubna 2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:10
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové, motivační, podporující žáky v závislosti na docházce, od budoucího zaměstnance, od nadace/nadačního fondu/spolku
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád: 2020-09 Školní řád.pdf (687,2 KB)
Poslední výroční zpráva: 2020-09 výroční zpráva 2019-20.pdf (3352,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné - přírodovědné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, cizí jazyky, fyzika, chemie, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, sportovní dny, exkurze
Domácí spolupráce : Firmy, školy, PČR
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy, výměnné pobyty, sportovní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, turistika, cyklistický kurz
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, svářečské průkazy
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve třídách, učebny ICT
Zájmové činnosti: technické, chovatelský (papoušci), přírodovědné, sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), profil školy na sociální síti, konzultační hodiny
Školní jídelna
Adresa: Ulice: U Jezu 7
Obec: Nový Jičín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 741 11
Kontakt na školu: Telefon: 556 706 301
Fax: 556 706 302
IZO:103120319
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 28
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Šenovská 574
Obec: Šenov u Nového Jičína
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 42
Kontakt na školu: Telefon: 556 708 901
Fax: 556 708 901
IZO:110024923
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 28
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano