Logo školy

Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5
Adresa školy: Ulice: Horní náměstí 5
Obec: Šternberk
Kraj: Olomoucký
PSČ: 785 01
Ředitel:Mgr. Tamara Kaňáková
Kontakt na školu Telefon: 588 001 080
Email: zavadil@gymst.cz
Web: www.gymst.com
IČ:00601764
RED-IZO:600016951
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Horní náměstí 5
Obec: Šternberk
Kraj: Olomoucký
PSČ: 785 01
Kontakt na školu: Telefon: 588 001 080
IZO:000601764
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 702
Aktuální počet žáků: 346
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: celostátní termín
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:15
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 0
Školní vzdělávací program: ECCE_HOMO_(IVT)-od1_9_2022_podpis.pdf (1735,6 KB)
ECCE_HOMO_II_srpen_2021_uprava_cvika.pdf (4011,4 KB)
Školní řád: skolni_rad_gymst_2020_1_9.pdf (539,2 KB)
Poslední výroční zpráva: 2021_2022.pdf (1378,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, všeobecné - jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, zeměpis, biologie, chemie, fyzika, hudební výchova, výtvarná výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, plesy, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, Sv.Martinské slavnosti Halloween pro ZŠ Testy nanečisto pro uchazeče
Certifikáty škol: Fakultní škola Přf UP Olomouc a Právnické fakulty UP Olomouc
Domácí spolupráce : UP Olomouc
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, francouzský, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, cyklistický kurz, turistika, Sportovně turistický kurz - cyklistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Otevřená věda (AV ČR), Čtení pomáhá (Martin Roman)
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: BYOD
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, hudební, literárně-dramatické, přírodovědné, sportovní, ICT, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, studovna/knihovna, školní dvůr
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, přihlašování na akce