Zde může být obrázek školy.

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Čs. exilu 669
Obec: Ostrava - Poruba
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 708 00
Ředitel:Mgr. Jan Netolička
Kontakt na školu Telefon: 596 912 567
Email: reditel@wigym.cz
Web: www.wigym.cz
IČ:00842702
RED-IZO:600017648
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Čs. exilu 669
Obec: Ostrava - Poruba
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 708 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 912 567
Fax: 596 910 135
IZO:000842702
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 720
Aktuální počet žáků: 670
Dny otevřených dveří (termín/y): 24.11.2021; 19.01.2022
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: Jednotná přijímací zkouška
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, vlak, autobus, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 3, 5, 7, 8, 17, 37, 40, 45, 54, 58
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:45
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: koncepce.pdf (608,5 KB)
Školní vzdělávací program: SVP-Wigym2011_2020_IVT_Ze_2.pdf (3906,1 KB)
SVP_M_prima-kvarta_2015_aktualizace_2020.pdf (2982,4 KB)
SVP_AJ_prima-kvarta_2011_aktualizace_2020.pdf (2953,6 KB)
Školní řád: Dodatek-šk.řád-č.2-Plán-distanční-výuky.pdf (1150,5 KB)
Školní-řád-Dodatek-1-s-podpisem-NET.pdf (2815,7 KB)
Školní-řád-od-září-2019-s-podpisem-NET.pdf (3758,6 KB)
Poslední výroční zpráva: Zprava-o-cinnosti-WG_19_20.pdf (6441,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - přírodovědné, všeobecné - matematické, všeobecné - jazykové, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, zeměpis, ICT, cizí jazyky, knihovna, chemie, dějepis, fyzika, biologie, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: jiné, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, jarmarky a dílny, besídky/akademie, plesy, adaptační kurzy, tématické/projektové dny, sportovní dny, exkurze
Certifikáty škol: Ekoškola
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, španělský, francouzský, ruský, německý, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz, golf, lezectví
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Otevřená věda (AV ČR), Junior Achievement Firma (JA Czech) , Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky), Architekti ve škole (FA ČVUT), Globe (Sdružení Tereza), Badatelé.cz (Sdružení Tereza)
Specifické formy podpory žákům: práce s nadanými žáky
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce, kariérový poradce koordinátor nadání
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: zdravotnické, ICT, společenské hry, technické, hudební, přírodovědné, literárně-dramatické, sportovní, jazykové, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: kultura, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-nástěnka, e-omluvenka, přehled absence, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka, přehled klasifikace