Logo školy

AHOL - Střední odborná škola, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:AHOL - Střední odborná škola, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: náměstí Jiřího z Poděbrad 301
Obec: Ostrava - Vítkovice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 703 00
Ředitel:Mgr. Michal Balaš
Kontakt na školu Telefon: 597 578 841
Email: aholsos@ahol.cz
Web: www.ahol.cz
IČ:25379569
RED-IZO:600017664
Zřizovatel:JUDr. Josef Holík
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: náměstí Jiřího z Poděbrad 301
Obec: Ostrava - Vítkovice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 703 00
Kontakt na školu: Telefon: 597 578 841
IZO:046565507
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, večerní, denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 500
Aktuální počet žáků: 500
Dny otevřených dveří (termín/y): 22. 11. 2018 (15 - 18h.), 5. 12. 2018 (15 - 18h.), 12. 1. 2019 (10 - 13h.), 12. 2. 2019 (15 - 18h.)
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností), test všeobecných studijních předpokladů, pohovor
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4. 2019 (1. kolo) - pro maturitní obory, 15. 4. 2019 (2. kolo) - pro maturitní obory; 23. 4. 2019 - přijímací pohovor pro učební obor Ošetřovatel
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, videotelefon, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 50, 39, 35, 1, 12, 3
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 5
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:30
Roční školné v Kč: 20000
Stipendium: motivační, od budoucího zaměstnance
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: koncepce.docx (12,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, praktické vyučování, výtvarná výchova, biologie, hudební výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, tématické/projektové dny, plesy, adaptační kurzy, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost, jarmarky a dílny, exkurze, Vodácké a lyžařské kurzy, vernisáže pro veřejnost, akce pro rodiče (vánoční punč, GARDEN party)
Zapojení ve specifických programech : Talent management
Domácí spolupráce : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Městská nemocnice Ostrava, Proteor,s.r.o.
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: sportovní pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, vodácký kurz, lyžování
Specifické formy podpory žákům: Slabší žáci, nadaní žáci, žáci s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, žáci se zdravotním postižením
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog, speciální pedagog
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, hudební, literárně-dramatické, přírodovědné, zdravotnické, školní časopis, historický kroužek, fitness kroužek
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna, AHOL gallery
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, ZUŠ, DDM/středisko volného času, kultura, veřejná knihovna, sport, nemocnice, cukrárna, nákupní centrum
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, systém BAKALÁŘ
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Dušní 8
Obec: Ostrava - Vítkovice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 703 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 785 374
IZO:108034275
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 32,-
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ano
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: náměstí Jiřího z Poděbrad 26
Obec: Ostrava-Vítkovice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 703 00
Kontakt na školu: Telefon: 597 578 841
IZO:174105517
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 32,-
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ano