Logo školy

Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Středoškolská 1
Obec: Ostrava - Zábřeh
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Ředitel:Ing. Radim Vajda
Kontakt na školu Telefon: 595 781 541
Email: skola@spsch.eu
Web: www.spsch.eu
IČ:00602124
RED-IZO:600017753
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Středoškolská 1
Obec: Ostrava - Zábřeh
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu: Telefon: 595 781 541
IZO:000602124
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 496
Aktuální počet žáků: 389
Dny otevřených dveří (termín/y): DOD: 26. 11. 2022, 10. 12. 2022, 14. 1. 2023. Den ve škole: 24. a 25. 1. 2023
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 2, 7, 11, 48
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 06:00
Začátek první vyučovací hodiny: 07:55
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád: RAD_Školní řád.pdf (379,4 KB)
Poslední výroční zpráva: vzc.pdf (1327,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, praktické vyučování, chemie, fyzika, biologie, dějepis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, posilovna, mimo areál školy, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, tématické/projektové dny, výlety, plesy, adaptační kurzy, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Certifikáty škol: Ekoškola, Škola pro udržitelný rozvoj, Responsible Care
Domácí spolupráce : DDM Poruba, SVČ Korunka, ZŠ Březinova, Ostrava-Zábřeh, ZŠ Otická Opava, VŠB-TUO, Ostravská univerzita, Univerzita Pardubice, ČEZ
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: španělský, ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, plavání, cyklistický kurz, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Badatelé.cz (Sdružení Tereza), Heuréka (MFF UK), Zvol si info (Zvol si info), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: chovatelské, přírodovědné, literárně-dramatické, sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna, atrium
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školmí časopis/newsletter, besedy o vzdělávání, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přihlašování na akce, možnost editace osobních údajů žáka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Středoškolská 1
Obec: Ostrava - Zábřeh
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu: Telefon: 595 781 540
IZO:110551001
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 32
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Zengrova 1
Obec: Ostrava - Vítkovice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu: Telefon: 596 614 380
IZO:150078013
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 32
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ne