Logo školy

Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Středoškolská 1
Obec: Ostrava - Zábřeh
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Ředitel:Ing. Radim Vajda, MBA
Kontakt na školu Telefon: 556 307 400
Email: skola@spsch.eu
Web: www.spsch.eu
IČ:00602124
RED-IZO:600017753
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Středoškolská 1
Obec: Ostrava - Zábřeh
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu: Telefon: 556 307 400
IZO:000602124
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 496
Aktuální počet žáků: 392
Dny otevřených dveří (termín/y): DOD: 25. 11. 2023, 16. 12. 2023, 13. 1. 2024. Den ve škole: 23. a 24. 1. 2024
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip, videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus, vlak, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 2, 7, 11, 48
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 06:00
Začátek první vyučovací hodiny: 07:55
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád: RAD_Školní řád.pdf (379,4 KB)
Poslední výroční zpráva: vzc22_23.pdf (19778,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: dějepis, praktické vyučování, biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, výlety, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, plesy, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Certifikáty škol: Responsible Care, Škola pro udržitelný rozvoj
Domácí spolupráce : DDM Poruba, SVČ Korunka, ZŠ Březinova, Ostrava-Zábřeh, ZŠ Otická Opava, VŠB-TUO, Ostravská univerzita, Univerzita Pardubice, ČEZ
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, anglický, německý, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, plavání, vodácký kurz, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Badatelé.cz (Sdružení Tereza), Heuréka (MFF UK), Zvol si info (Zvol si info), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Chemická centra VŠCHT, Architekti ve škole (FA ČVUT)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, chovatelské, přírodovědné, sportovní, rukodělné, technické
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna, školní dvůr, atrium
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí, kultura, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociální síti, školmí časopis/newsletter, konzultační hodiny, besedy o vzdělávání, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Středoškolská 1
Obec: Ostrava - Zábřeh
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu: Telefon: 556 307 400
IZO:110551001
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 32
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Zengrova 1
Obec: Ostrava - Vítkovice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu: Telefon: 556 307 400
IZO:150078013
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 32
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ne