Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola Hranice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola Hranice
Adresa školy: Ulice: Studentská 1384
Obec: Hranice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 753 01
Ředitel:Ing. Ivan Doležel
Kontakt na školu Telefon: 581 671 411
Email: skola@sps.hranet.cz
Web: www.sps.hranet.cz
IČ:00842893
RED-IZO:600017907
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Studentská 1384
Obec: Hranice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 753 01
Kontakt na školu: Telefon: 581 671 411
Fax: 581 671 430
IZO:000842893
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 800
Aktuální počet žáků: 519
Dny otevřených dveří (termín/y): 23. a 24. 11. 2018, 18. a 19. 1. 2019
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: jiné, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum, periferie, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Městská doprava Hranice
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 06:00 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 hodin / 7:10 hodin / 7:00 hodin
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: od budoucího zaměstnance, motivační, prospěchové, podporující žáky v závislosti na docházce
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Poslední výroční zpráva: VZ SPŠH 2013-2014.doc (878,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, chemie, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), bazén, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, posilovna, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): dny otevřených dveří a další prezentační výstavy a burzy, odborné a sportovní soutěže, sportovní kurzy, specializované sportovní kurzy, lyžařské a snowboardové kurzy, odborné praxe, poznávací zájezdy, zahraniční stáže a odborné praxe, odborné výstavy atd., sportovní dny, exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, plesy, tématické/projektové dny, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech : Projekty podporující odbornou výuku, zahraniční praxe, vzdělávání dospělých, spolupráci s firmami atd.
Domácí spolupráce : 200 odborných firem a institucí, mnoho spolupracujících ZŠ, SŠ, VOŠ a VŠ
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, sportovní pobyt v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení, snowboardování, horolezectví, windsurfing, topografie, turistika, vodácký kurz, cyklistický kurz
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: individuální přístup obecně, podpůrná opatření, plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce, metodik nadaných žáků, metodik-psycholog pro podporu učení a menšiny
Nabídka dalšího vzdělávání: CAD kreslení a modelování, programování CNC, různé svářečské průkazy, zkoušky profesních kvalifikací, kurzy odborného vzdělávání i pro dospělé , kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, WiFi v části školy, počítače ve třídách, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: mobilní telefony žáků na wi-fi síti, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: ICT, především na domově mládeže různé nárazové zájmové aktivity , technické, výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, společenské hry, rukodělné, sportovní, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: herna, hřiště, posilovna, hala, tělocvična atd., studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sport, kultura, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Studentská 1431
Obec: Hranice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 753 01
Kontakt na školu: Telefon: 581 601 321
Fax: 581 601 820
IZO:102856931
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Studentská 1431
Obec: Hranice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 753 01
Kontakt na školu: Telefon: 581 602 232
Fax: 581 601 820
IZO:102980748
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 26
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, Školní jídelnu provozuje firma Scolarest, která zajišťuje také celodenní stravování pro ubytované žáky z DM za 90 Kč
Nápojové/potravinové automaty: ano