Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola Hranice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola Hranice
Adresa školy: Ulice: Studentská 1384
Obec: Hranice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 753 01
Ředitel:Ing. Ivan Doležel
Kontakt na školu Telefon: 581 671 411
Email: skola@spshranice.cz
Web: www.spshranice.cz
IČ:00842893
RED-IZO:600017907
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Studentská 1384
Obec: Hranice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 753 01
Kontakt na školu: Telefon: 581 671 411
IZO:000842893
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 800
Aktuální počet žáků: 469
Dny otevřených dveří (termín/y): 24. a 25. 11. 2023, 19. a 20. 1. 2024
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: duben dle vyhlášení MŠMT
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: jiné, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice, periferie, širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: Linka 8
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 06:00 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 hodin / 7:10 hodin / 7:00 hodin / 8:55 hodin (pondělí)
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: motivační, podporující žáky v závislosti na docházce, od budoucího zaměstnance, prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Poslední výroční zpráva: VZ SPŠH 2013-2014.doc (878,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, cizí jazyky, praktické vyučování, knihovna, chemie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: bazén, sportovní areál (atletika), mimo areál školy, posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, tématické/projektové dny, plesy, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, exkurze, dny otevřených dveří a další prezentační výstavy a burzy, odborné a sportovní soutěže, sportovní kurzy, specializované sportovní kurzy, lyžařské a snowboardové kurzy, odborné praxe, poznávací zájezdy, zahraniční stáže a odborné praxe Erasmus+, odborné výstavy atd.
Zapojení ve specifických programech : Projekty podporující odbornou výuku, zahraniční praxe, vzdělávání dospělých, spolupráci s firmami a institucemi atd.
Certifikáty škol: Akreditace Erasmus
Domácí spolupráce : 200 odborných firem a institucí, 5 poradních sborů zaměstnavatelů podle odborností, mnoho spolupracujících ZŠ, SŠ, VOŠ a VŠ
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, výměnné pobyty, studijní pobyt v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí, partnerské školy, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, plavání, bruslení, cyklistický kurz, lyžování, snowboardování, horolezectví, windsurfing, paddleboarding, požární sport, topografie
Alternativní písmo: technické písmo v grafických předmětech
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Badatel (UP Olomouc)
Specifické formy podpory žákům: individuální přístup obecně, podpůrná opatření, plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce, metodik pro podporu nadaných žáků, metodik-psycholog pro podporu učení a menšiny
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, IT certifikace, CAD kreslení a modelování, programování CNC, různé svářečské průkazy, zkoušky profesních kvalifikací, kurzy odborného vzdělávání i pro dospělé
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, mobilní telefony žáků na WiFi síti
Zájmové činnosti: taneční, ICT, jazykové, technické, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, společenské hry, programování/robotika, sportovní, především na domově mládeže různé nárazové zájmové aktivity
Místo pro trávení volného času: herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště, studovna/knihovna, školní dvůr, vyhrazená učebna, posilovna, hala, tělocvična, sportovní hala atd.
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost platby/přehled zaplacení, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Studentská 1431
Obec: Hranice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 753 01
Kontakt na školu: Telefon: 581 601 321
IZO:102856931
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 180
Počet ubytovaných žáků a studentů: 178
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: širší centrum, periferie, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Linka 8
Bezbariérový přístup: ano částečně
Provoz zařízení během školního roku (od - do): 31. srpna až 30. června
Termín pro podání přihlášky : červen podle vyhlášení ředitele školy
Úplata za ubytování (v Kč): 1600
Úplata za stravování (v Kč): 165 celodenní 6 jídel: snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře I a večeře II
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní, výtvarné, technické, společenské hry, rukodělné, taneční, čtenářský klub, požární sport
Další prostory: společenská místnost, prostory pro zájmové činnosti, tělocvična, posilovna, sportovní hala
Přístup k PC a internetu: síťové připojení ve společných prostorách, WiFi v pokojích, WiFi ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: rodičovské schůzky, vnitřní informační systém
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Studentská 1431
Obec: Hranice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 753 01
Kontakt na školu: Telefon: 581 602 232
IZO:102980748
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 42
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: Školní jídelnu provozuje firma Primirest - zařízení školního stravování spol. s r.o., která zajišťuje také celodenní stravování pro ubytované žáky z domova mládeže za 165 Kč / 6 jídel
Nápojové/potravinové automaty: ano