Logo školy

Waldorfská střední škola Olomouc s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Waldorfská střední škola Olomouc s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Polská 426/31
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Ředitel:Mgr. Lucie Jurášová
Kontakt na školu Email: l.jurasova@waldorf-olomouc.cz
IČ:25382098
RED-IZO:600017966
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Jaselská 832
Obec: Hranice I-Město
Kraj: Olomoucký
PSČ: 753 01
Kontakt na školu:
IZO:110012259
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Nejvyšší povolený počet žáků: 400
Aktuální počet žáků: 135
Dny otevřených dveří (termín/y): 12. 11. 2014, 14. 1. 2015, 18. 2. 2015
Forma přijímacího řízení: pohovor
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Termín přijímacích zkoušek: 22. 4. 2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 105, 101, 102
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 14900
Stipendium: prospěchové
Školní vzdělávací program: ŠVP_Právní_administrativa.pdf (664,9 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013.pdf (329,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety
Zapojení ve specifických programech : Fiktivní firma
Domácí spolupráce : Odborné praxe ve firmách
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení
Specifické formy podpory žákům: podpora aktivních sportovců
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Rozvrhy hodin: Rozvrh hodin -zvonění.xls (25,1 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: Fiktivní firma
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, Elektronická třídní kniha, rodiče mají přístup k rozvrhu, změnám v rozvrhu, docházce a hodnocení