Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm
Adresa školy: Ulice: Koryčanské Paseky 1725
Obec: Rožnov pod Radhoštěm
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 61
Ředitel:RNDr. Alena Gallová
Kontakt na školu Telefon: 571 685 043
Email: gymroznov@gymroznov.cz
Web: www.gymroznov.cz
IČ:00843393
RED-IZO:600018211
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Koryčanské Paseky 1725
Obec: Rožnov pod Radhoštěm
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 61
Kontakt na školu: Telefon: 571 651 205
Fax: 571 651 205
IZO:000843393
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 480
Aktuální počet žáků: 400
Dny otevřených dveří (termín/y): 12. února 2015
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 15. dubna 2015 pro obor (79-41-K /41) 16. dubna 2015 pro obor (79-41- K/81)
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní vzdělávací program: SVPGVGRPR.pdf (2960,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni_zprava_13_14.pdf (1663,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, výtvarná výchova, ICT, zeměpis, dějepis, cizí jazyky, biologie, chemie, fyzika, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, sportovní dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, plesy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, francouzský, španělský, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, vodácký kurz, turistika, bruslení
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve společných prostorách
Zájmové činnosti: sportovní, přírodovědné, rukodělné, ICT, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), turistické, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: herna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Koryčanské Paseky 1725
Obec: Rožnov pod Radhoštěm
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 61
Kontakt na školu: Telefon: 571 651 205
Fax: 571 651 205
IZO:108033295