Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm
Adresa školy: Ulice: Koryčanské Paseky 1725
Obec: Rožnov pod Radhoštěm
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 61
Ředitel:RNDr. Alena Gallová
Kontakt na školu Telefon: 571 685 043
Email: gymroznov@gymroznov.cz
Web: www.gymroznov.cz
IČ:00843393
RED-IZO:600018211
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Koryčanské Paseky 1725
Obec: Rožnov pod Radhoštěm
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 61
Kontakt na školu: Telefon: 571 651 205
IZO:000843393
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 480
Aktuální počet žáků: 400
Dny otevřených dveří (termín/y): 12. února 2015
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 15. dubna 2015 pro obor (79-41-K /41) 16. dubna 2015 pro obor (79-41- K/81)
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní vzdělávací program: SVPGVGRPR.pdf (2960,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni_zprava_13_14.pdf (1663,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, chemie, fyzika, biologie, výtvarná výchova, hudební výchova, zeměpis, dějepis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, plesy, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, španělský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, plavání, bruslení, lyžování
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v části školy
Zájmové činnosti: ICT, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, přírodovědné, turistické, rukodělné, sportovní
Místo pro trávení volného času: herna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Koryčanské Paseky 1725
Obec: Rožnov pod Radhoštěm
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 61
Kontakt na školu: Telefon: 571 651 205
IZO:108033295