Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm
Adresa školy: Ulice: Koryčanské Paseky 1725
Obec: Rožnov pod Radhoštěm
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 61
Ředitel:RNDr. Alena Gallová
Kontakt na školu Telefon: 571 685 043
Email: gymroznov@gymroznov.cz
Web: www.gymroznov.cz
IČ:00843393
RED-IZO:600018211
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Koryčanské Paseky 1725
Obec: Rožnov pod Radhoštěm
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 61
Kontakt na školu: Telefon: 571 651 205
Fax: 571 651 205
IZO:000843393
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 480
Aktuální počet žáků: 400
Dny otevřených dveří (termín/y): 12. února 2015
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 15. dubna 2015 pro obor (79-41-K /41) 16. dubna 2015 pro obor (79-41- K/81)
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní vzdělávací program: SVPGVGRPR.pdf (2960,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni_zprava_13_14.pdf (1663,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna, zeměpis, cizí jazyky, hudební výchova, dějepis, biologie, fyzika, výtvarná výchova, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, exkurze, plesy, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy, výměnné pobyty, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický, francouzský, španělský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, turistika, bruslení, lyžování, vodácký kurz
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve společných prostorách
Zájmové činnosti: rukodělné, přírodovědné, sportovní, turistické, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, herna
V blízkosti školy: sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická)
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Koryčanské Paseky 1725
Obec: Rožnov pod Radhoštěm
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 61
Kontakt na školu: Telefon: 571 651 205
Fax: 571 651 205
IZO:108033295