Zde může být obrázek školy.

Moravská střední škola s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Moravská střední škola s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Pasteurova 935
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Ředitel:Mgr. Bc. Jaroslava Spurná
Kontakt na školu Telefon: 585 223 090
Email: skola@moravskastredni.cz
Web: www.moravskastredni.cz
IČ:25379925
RED-IZO:600019349
Zřizovatel:Lenka Žižlavská
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Pasteurova 935
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 772 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 223 090
IZO:150004451
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 650
Aktuální počet žáků: 475
Dny otevřených dveří (termín/y): 22.-23.11. 2023 od 14:00 do 17:00 pro výtvarné obory, 14.12. 2023 a 18.1.2024 pro všechny zájemce od 9:00 do 17:00
Forma přijímacího řízení: talentová , písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: dle jednotné přijímací zkoušky
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém, jiné
Umístění školy v obci: širší centrum, rušná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, integrovaná doprava, autobus, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: linky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 25, 26, 28,
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6,45
Začátek první vyučovací hodiny: 7.00 v odborném výcviku, v 8.00 v teoretickém vyučování
Roční školné v Kč: 18000
Rozšířené informace o ročním školném: Roční školné oborů Prodavač, Kuchař-číšník a Aranžér je 6.000,-, oboru Obchodník a Gastronomie je 14.000,- , oboru Ekonomika a podnikání, Grafický design a Scénická a výstavní tvorba je 16.000,- a pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika je to 18.000,-
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní vzdělávací program: verze ŠVP, která byla upravena v rámci projektu MOV -optimalizované ŠVP Obchodník.zip (3786,7 KB)
verze ŠVP, která byla upravena v rámci projektu MOV - optimalizované ŠVP Gastronomie.zip (3983,1 KB)
Školní řád: Školní řád - aktualizace k 1.9. 2023.doc (240,6 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni_zprava za rok_2022-23.pdf (2438,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, v areálu školy, jiné
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, sportovní dny, tématické/projektové dny, adaptační kurzy, plesy
Zapojení ve specifických programech : Pohodová škola (výuka účetnictví v programu Pohoda), mezinárodní projekty Erasmus+, odborné stáže a stáže ECVET
Domácí spolupráce : úzká spolupráce se sociálními partnery, průběžné i souvislé praxe v reálném prostředí, spolupráce s PČR, orgány prevence aj.
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, plavání, turistika, lyžování, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Junior Achievement Firma (JA Czech) , Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Elixír do škol (Nadace ČS)
Specifické formy podpory žákům: doučování a konzultace žákům s SVP, úprava podmínek dle doporučení, podpora zapojení nadaných do odborných soutěží a zahraničních pobytů, sociálně znevýhodnění žáci jsou zohledněni (splátkové školné s případnou slevou, pomůcky zdarma), podpora aktivit ŠPP
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: odborné certifikace v rámci odborných kurzů v gastronomii a ekonomice, kurz autoškoly, jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: mediální klub, klub diskuzní, klub AI, pravidelní setkávání Snídaně s učitelem (různá témata), klub marketingu , taneční
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, besedy o vzdělávání, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost platby/přehled zaplacení, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy