Zde může být obrázek školy.

Soukromá střední zdravotnická škola Mělník, o.p.s.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Soukromá střední zdravotnická škola Mělník, o.p.s.
Adresa školy: Ulice: Tyršova 105
Obec: Mělník
Kraj: Středočeský
PSČ: 276 01
Ředitel:Mgr. Ilona Jiřičková
Kontakt na školu Telefon: 315 622 065
Email: zdravka.melnik@seznam.cz
Web: www.zdravka.cz
IČ:25767020
RED-IZO:600019535
Zřizovatel:Asociace samaritánů České republiky
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Tyršova 105
Obec: Mělník
Kraj: Středočeský
PSČ: 276 01
Kontakt na školu: Telefon: 315 622 065
Fax: 315 622 066
IZO:110009967
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 280
Aktuální počet žáků: 113
Dny otevřených dveří (termín/y): 14.11.2018,26.11.2018,16.1.2019,13.2.2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12.4. a 15.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 7.30 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hod
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové, motivační
Školní vzdělávací program: SVP-obecny_uvod.doc (98,8 KB)
Školní řád: ŠKOLNÍ+ŘÁD+II (2).pdf (233,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 20172018.pdf (402,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - přírodovědné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, mimo areál školy, ledová plocha, bazén, jiné
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny, Celostátní soutěž v První pomoci, Soutěž v První pomoci pro ZŠ, pomoc při organizaci soutěží atd., adaptační kurzy
Domácí spolupráce : Spolupráce s nemocnicí Vamed Mediterra, s Městskou policií Mělník,
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: možnost doučování ve vybraných předmětech
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli