Zde může být obrázek školy.

Soukromá střední zdravotnická škola Mělník, o.p.s.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Soukromá střední zdravotnická škola Mělník, o.p.s.
Adresa školy: Ulice: Tyršova 105
Obec: Mělník
Kraj: Středočeský
PSČ: 276 01
Ředitel:Mgr. Ilona Jiřičková
Kontakt na školu Telefon: 315 622 065
Email: zdravka.melnik@seznam.cz
Web: www.zdravka.cz
IČ:25767020
RED-IZO:600019535
Zřizovatel:Vamed Mediterra, a.s.
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Tyršova 105
Obec: Mělník
Kraj: Středočeský
PSČ: 276 01
Kontakt na školu: Telefon: 315 622 065
IZO:110009967
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 280
Aktuální počet žáků: 202
Dny otevřených dveří (termín/y): 22.11.2023,27.11.2023,10.1.2024,14.2.2024
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12.4. a 15.4.2024
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, MHD, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 7.30 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hod
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové, motivační
Školní vzdělávací program: ŠVP Praktická sestra - úvod.docx (41,3 KB)
Školní řád: ŠKOLNÍ_ŘÁD_II. (1).doc (140,3 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 20172018.pdf (402,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - přírodovědné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: bazén, jiné, posilovna, ledová plocha, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, sportovní dny, tématické/projektové dny, plesy, adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí, exkurze, Celostátní soutěž v První pomoci, Soutěž v První pomoci pro ZŠ, pomoc při organizaci soutěží atd.
Domácí spolupráce : Spolupráce s nemocnicí Vamed Mediterra, s Městskou policií Mělník,
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Specifické formy podpory žákům: možnost doučování ve vybraných předmětech
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Rozvrhy hodin: rozvtridkompletni (1).pdf (275,7 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva