Zde může být obrázek školy.

Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim
Adresa školy: Ulice: Poděbradova 336
Obec: Chrudim
Kraj: Pardubický
PSČ: 537 01
Ředitel:Mgr. Zdeňka Hrochová
Kontakt na školu Telefon: 469 620 415
Mobil: 727 941 737
Email: szs@chrudim.cz
Web: http://www.szs.chrudim.cz
IČ:00498891
RED-IZO:600019781
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Poděbradova 336
Obec: Chrudim
Kraj: Pardubický
PSČ: 537 01
Kontakt na školu: Telefon: 469 620 415
Fax: 469 620 231
IZO:110009754
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: večerní, denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 246
Dny otevřených dveří (termín/y): 15.11. 2017 od 14.00 – 18.00 hod 19. 12. 2017 od 8. 00 – 17. 00 hod 12. 1. 2018 od 14. 00 – 18. 00 hod 13. 1. 2018 od 9.00 – 14. 00 hod 22. 2. 2018 od 8.00 – 17.00 hod Po předběžné domluvě je možné si školu prohlédnout i v jiném termínu.
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 1. termín: 12. 4. 2019, 2. termín: 15. 4. 2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: -
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: koncepce školy.docx (41,1 KB)
Školní vzdělávací program:
Školní řád: školní_řád_platný od 1. 10. 2018.docx (75 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ 2017-2018.pdf (3476,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, cizí jazyky, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, exkurze, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : Zdravá škola
Certifikáty škol: Škola podporující zdraví
Domácí spolupráce : zdravotnická a sociální zařízení PK
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: sportovní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, latinský, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, lyžování, plavání, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: viz Školní řád
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz sportovních a rekondičních masáží znaková řeč
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, zdravotnické, ICT
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: kultura, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, index žáka, individuální schůzky, školní informační systém, profil školy na sociální síti, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-nástěnka, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, možnost editace osobních údajů žáka