Střední zdravotnická škola, Pardubice, Průmyslová 395

Střední zdravotnická škola, Pardubice, Průmyslová 395

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední zdravotnická škola, Pardubice, Průmyslová 395
Adresa školy: Ulice: Průmyslová 395
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 03
Ředitel:Mgr. Monika Máslová
Kontakt na školu Telefon: 466 050 225
Email: maslova@szs.pardubice.cz
Fax: 466 050 205
Web: www.szs-pardubice.cz
IČ:00498793
RED-IZO:600019799
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Průmyslová 395
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 531 21
Kontakt na školu: Telefon: 466 050 211
Fax: 466 050 206
IZO:110030923
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, večerní
Nejvyšší povolený počet žáků: 340
Aktuální počet žáků: 280
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 15.4.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 12
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:10
Roční školné v Kč: 0
Školní řád: Školní řád SZŠ Pardubice.doc (224,3 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 a hospodaření za rok 2013.doc (1288,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny, Seznamovací kurz Lyžařský kurz Sportovní kurz
Zapojení ve specifických programech : Zdravá škola, Poskytování první pomoci na MŠ a ZŠ, Zdravé zoubky na MŠ a ZŠ, Den zdraví, Hrou proti AIDS
Domácí spolupráce : praxe Nemocnice Pardubice
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, vodácký kurz, bruslení
Specifické formy podpory žákům: podpora sociálně znevýhodněným žákům
Nabídka dalšího vzdělávání: masérský kurz
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, přírodovědné, turistické, zdravotnické, ICT
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, studovna/knihovna, učebny ICT, aula
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli

Domov mládeže

Adresa: Ulice: Průmyslová 395
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 531 21
Kontakt na školu: Telefon: 466 050 247
Fax: 466 670 507
IZO:150005326

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Průmyslová 395
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 531 21
Kontakt na školu: Telefon: 466 050 248
Fax: 466 670 507
IZO:110200578
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 25 - 30, Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano