Logo školy

Střední zdravotnická škola Pardubice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední zdravotnická škola Pardubice
Adresa školy: Ulice: Průmyslová 395, Pardubičky
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 03
Ředitel:Mgr. Monika Máslová
Kontakt na školu Telefon: 466 050 225
Email: maslova@szs.pardubice.cz
Web: www.szs-pardubice.cz
IČ:00498793
RED-IZO:600019799
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Průmyslová 395, Pardubičky
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 531 21
Kontakt na školu: Telefon: 466 050 211
Fax: 466 050 206
IZO:110030923
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, večerní
Nejvyšší povolený počet žáků: 340
Aktuální počet žáků: 280
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 15.4.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 12
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:10
Roční školné v Kč: 0
Školní řád: Školní řád SZŠ Pardubice.doc (224,3 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 a hospodaření za rok 2013.doc (1288,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, cizí jazyky, fyzika, chemie, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy, exkurze, sportovní dny, Seznamovací kurz Lyžařský kurz Sportovní kurz
Zapojení ve specifických programech : Zdravá škola, Poskytování první pomoci na MŠ a ZŠ, Zdravé zoubky na MŠ a ZŠ, Den zdraví, Hrou proti AIDS
Domácí spolupráce : praxe Nemocnice Pardubice
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, vodácký kurz, turistika, plavání, lyžování
Specifické formy podpory žákům: podpora sociálně znevýhodněným žákům
Nabídka dalšího vzdělávání: masérský kurz
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: turistické, ICT, zdravotnické, sportovní, jazykové, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, studovna/knihovna, učebny ICT, aula
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Průmyslová 395, Pardubičky
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 531 21
Kontakt na školu: Telefon: 466 050 247
Fax: 466 670 507
IZO:150005326
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Průmyslová 395, Pardubičky
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 531 21
Kontakt na školu: Telefon: 466 050 248
Fax: 466 670 507
IZO:110200578
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 25 - 30, Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano