Logo školy

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou
Adresa školy: Ulice: Dvořákova 4
Obec: Žďár nad Sázavou
Kraj: Vysočina
PSČ: 591 01
Ředitel:RNDr. Marie Vystrčilová
Kontakt na školu Telefon: 566 623 446
Email: informace@szszdar.cz
Web: www.szszdar.cz
IČ:00637696
RED-IZO:600019993
Zřizovatel:Kraj Vysočina
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Dvořákova 4
Obec: Žďár nad Sázavou
Kraj: Vysočina
PSČ: 591 01
Kontakt na školu: Telefon: 566 623 446
Fax: 566 623 446
IZO:110031334
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, večerní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Aktuální počet žáků: 213
Dny otevřených dveří (termín/y): 8. 11. 2018, 17. 12. 2018, 11. 1. 2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, integrovaná doprava, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:00 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50 hod.
Roční školné v Kč: 0
Školní řád: Školní řád SŠ.pdf (602,5 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017-18_schválená.pdf (2110,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, ICT, knihovna, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, plesy, tématické/projektové dny, lyžařský výcvik, spotovně-turistický kurz, soutěže první pomoci, psychologická soutěž, konference-prezentace prací žáků, dobrovolnická činnost, akce pro dětský domov a domov důchodců, výuka první pomoci na základních školách , adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech : První pomoc do škol, Učíme se ze života pro život
Domácí spolupráce : Praxe ve zdravotnických a sociálních zařízeních Kraje Vysočina, účast na simulačních cvičeních záchranných a bezpečnostních složek státu
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, sportovní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, Latinský jazyk, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, plavání
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: První pomoc
Specifické formy podpory žákům: Věnujeme se slabším, nadaným, zdravotně znevýhodněným žákům
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: Masérský kurz, jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: zdravotnické, sportovní, jazykové, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, Přednášky pro rodiče, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Dvořákova 4
Obec: Žďár nad Sázavou
Kraj: Vysočina
PSČ: 591 01
Kontakt na školu: Telefon: 566 623 446
Fax: 566 623 446
IZO:110031351
Základní informace
Forma vzdělání: denní, kombinovaná
Nejvyšší povolený počet studentů: 160
Aktuální počet studentů: 143
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 44
Dny otevřených dveří (termíny): 8. 11. 2018, 7. 12. 2018, 11. 1. 2019
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, parkování u školy, MHD, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Roční školné v Kč: 3000
Snížené školné: ne
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Školní řád: Školní řád VOŠZ.pdf (295,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017-18_schválená.pdf (2110,2 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: Ano
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, odborné stáže, sportovní dny, plesy, návštěvy kulturních akcí
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy, jazykový pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy podpory studentům: Konzultační hodiny
Nabídka dalšího vzdělávání: Masérský kurz
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače v učebnách, WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, zahrada
Ubytování: ano
Stravování: ano
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Dvořákova 4
Obec: Žďár nad Sázavou
Kraj: Vysočina
PSČ: 591 01
Kontakt na školu: Telefon: 566 623 446
Fax: 566 623 446
IZO:110031342
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 28,- Kč
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ano