Logo školy

Střední hotelová škola, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední hotelová škola, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Floriánské náměstí 350
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Ředitel:Ing. Věra Kučerová
Kontakt na školu Telefon: 312 248 751
Email: reditel@shskladno.cz
Web: www.shskladno.cz
IČ:25074997
RED-IZO:600020207
Zřizovatel:Ing. Věra Kučerová
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Floriánské náměstí 350
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu: Telefon: 312 248 751
Fax: 312 248 751
IZO:110451015
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 330
Aktuální počet žáků: 75
Dny otevřených dveří (termín/y): 26. 11. 2014, 17. 1. 2015, 11. 2. 2015
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1, 3, 5, 6, 10
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 18000
Stipendium: motivační
Školní řád: Školní řád.doc (160,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné, všeobecné - jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): Odborné kurzy, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, plesy, tématické/projektové dny
Zapojení ve specifických programech : Kulinářské umění
Domácí spolupráce : Velvyslanectví SR, Menzies Aviation, Magistrát města Kladna, Památník Lidice, lázně Mšené, hotel Diplomat, hotel Crowne Plaza, hotel Hilton, hotel Petr
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: sportovní pobyt v zahraničí, partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, španělský, ruský, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika
Specifické formy podpory žákům: SPU-O, zdravotně znevýhodnění žáci
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, IT certifikace, Odborné kurzy (např. kurz Barista, Barmanský kurz, kurz Sommelier, kurz Studené kuchyně, Cukrářský kurz, kurz Vyřezávání a jiné)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, turistické, jazykové, Gastronomický kroužek
V blízkosti školy: kultura, veřejná knihovna, sport, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, individuální schůzky, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Floriánské náměstí 350
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu:
IZO:110026331
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Adresa: Ulice: Floriánské náměstí 350
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu:
IZO:181022893