Logo školy

Střední hotelová škola, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední hotelová škola, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Floriánské náměstí 350
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Ředitel:Ing. Věra Kučerová
Kontakt na školu Telefon: 312 248 751
Email: reditel@shskladno.cz
Web: www.shskladno.cz
IČ:25074997
RED-IZO:600020207
Zřizovatel:Ing. Věra Kučerová
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Floriánské náměstí 350
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu: Telefon: 312 248 751
IZO:110451015
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 330
Aktuální počet žáků: 108
Dny otevřených dveří (termín/y): 8.11.2022, 8.12.2022, 10.1.2023
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 610, 603, 601, 605, 614
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 20700
Stipendium: motivační
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád: Školní řád.doc (160,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné - jazykové, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, Odborné kurzy = pořádání kurzů - barmanský, barrista, studená kuchyně, sportovní dny, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : Zdravá škola
Certifikáty škol:
Domácí spolupráce : Velvyslanectví SR, Menzies Aviation, Magistrát města Kladna, Památník Lidice, lázně Mšené, hotel Diplomat, hotel Crowne Plaza, hotel Hilton, hotel Petr
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, španělský, anglický, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování
Specifické formy podpory žákům: SPU-O, zdravotně znevýhodnění žáci
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: Odborné kurzy (např. kurz Barista, Barmanský kurz, kurz Sommelier, kurz Studené kuchyně, Cukrářský kurz, kurz Vyřezávání a jiné) , IT certifikace, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: turistické, jazykové, literárně-dramatické, Gastronomický kroužek
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Floriánské náměstí 350
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu:
IZO:110026331
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Adresa: Ulice: Floriánské náměstí 350
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu:
IZO:181022893