Logo školy

Vyšší odborná škola a Střední škola, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Vyšší odborná škola a Střední škola, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Emy Destinové 395
Obec: České Budějovice 2
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 05
Ředitel:Ing. Zdeňka Dočekalová
Kontakt na školu Telefon: 387 318 632
Email: vosss.cb@gmail.com
Web: www.vosss.cz
IČ:25157426
RED-IZO:600020231
Zřizovatel:Vyšší odborná škola a Střední škola, s.r.o.
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Emy Destinové 395
Obec: České Budějovice 2
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 05
Kontakt na školu: Telefon: 387 318 632
Fax: 387 318 632
IZO:060075104
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 140
Aktuální počet žáků: 131
Dny otevřených dveří (termín/y): Po předchozí domluvě kdykoli
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: termíny jednotných přijímacích zkoušek
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 3, 7, 15
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 15000
Rozšířené informace o ročním školném: První pololetí v prvním ročníku studia je bez školného. Od druhého ročníku možnost sníženého školného v rámci motivačního systému školy ke studiu.
Stipendium: prospěchové, motivační
Poslední výroční zpráva: Vyrocni_zprava_SS_za_rok_2017_2018.pdf (771,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - jazykové, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, sportovní dny, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : Recyklohraní, Ekoškola, Stereotýpek, Škola přátelská k lidským právům, Škola bez drog
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, španělský, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, cyklistický kurz, plavání, bruslení, vodácký kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: jazykové
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, studovna/knihovna, školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Emy Destinové 395
Obec: České Budějovice 2
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 05
Kontakt na školu: Telefon: 387 318 632
Fax: 387 318 632
IZO:110028716
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 50
Aktuální počet studentů: 23
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 9
Dny otevřených dveří (termíny): Kdykoli po osobní domluvě
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: pohovor
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Roční školné v Kč: 20000
Snížené školné: Možnost sníženého školného v rámci finančně zátěžové finanční situace.
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Poslední výroční zpráva: Vyrocni_zprava_VOS_za_rok_2017_2018.pdf (660,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: žurnalistika, média, mezinárodní obchod, logistika, finance
Speciálně vybavené odborné učebny: počítačové učebny obsahující potřebný software pro výuku příslušných oborů, technické vybavení potřebné pro obor žurnalistiky
Specifické akce školy (pravidelné): tematické/projektové dny, exkurze, sportovní dny
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: Mediální komunikace a žurnalistika, Mezinárodní obchod, logistické a finanční služby
Výuka cizích jazyků: anglický, výběrový jazyk v rámci nepovinného předmětu, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, kurz autoškoly
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada, vyhrazená učebna, studovna/knihovna
Ubytování: ne
Stravování: ano